nieuws

Kamervragen over conflict DNB met garantieverstrekker SGWN

Archief

Drie PvdA-Kamerleden hebben minister Zalm (Financiën) schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de gerechtelijke uitspraak in het conflict tussen DNB en het Garantie- en Waarborgfonds Nederland (SGWN).

De PvdA’ers Heemskerk, Crone en Depla willen nog voor de plenaire behandeling van de Wet Financieel Toezicht (WFT) van de minister weten of waarborg- en garantiefondsen in ons land op grond van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV) vergunningplichtig zijn. “Is het waar dat de Verzekeringskamer de garantie- en waarborgfondsen in de jaren negentig uitdrukkelijk niet beschouwde als verzekeringsovereenkomsten? Zo ja, is de reden voor het standpunt van DNB een wijziging van de wet of een wijziging van de wetsinterpretatie?”, zijn andere vragen van de Kamerleden.
Zij willen voorts weten welke effecten dit heeft voor de garantie- en waarborgfondsen en voor de consumentenbescherming. “Welke gevolgen heeft dit voor toekomstige en lopende overeenkomsten? Welke garantie- en waarborgfondsen op het gebied van de woningbouw, de zorg, de recreatie en de kinderopvang komen door deze recente vergunningplicht in de problemen bij uitvoering van hun werkzaamheden?”
Ten slotte wil het trio dat Zalm aangeeft sinds wanneer hij op de hoogte is van de problematiek en wat hij daaraan heeft gedaan. Ook wordt de minister gevraagd welke oplossing hij in gedachten heeft en op welke termijn die kan worden geëffectueerd.

Reageer op dit artikel