nieuws

Kamervragen na ‘Ziektewet’-kwestie in Breekijzer

Archief

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de kans dat werkgevers tussen wal en schip vallen als uvi en arbodienst het niet eens zijn over de aard van ziekteverzuim.

Aanleiding voor de Kamervragen was een uitzending van het tv-programma Breekijzer op 21 februari over een zwangere kapster met rugklachten. Volgens de uvi-arts waren de klachten niet gerelateerd aan de zwangerschap. Dit hield in, dat niet betaald werd door de ‘oude Ziektewet’ (het deel Ziektewet dat niet werd geprivatiseerd voor onder meer zwangerschap en daaraan gerelateerde aandoeningen). De arbo-arts stelde, dat er wél sprake was van zo’n aandoening. Dit hield in, dat assuradeur Nedasco (Kamerbeek) waar de betrokken werkgeefster een ziekteverzuimcontract had gesloten, niet hoefde te betalen. Volgens Breekijzer dreigde de werkgeefster failliet te gaan aan het conflict.
Adjunct-directeur Toon Willems van Nedasco zegt dat de arbo-arts inmiddels op zijn mening is teruggekomen en dat nu wordt uitgekeerd. Over het conflict zelf kan hij niets zeggen. “Wij weten niet eens wat de klachten waren. Verzuimverzekeraars mogen daarover immers geen gegevens krijgen.”
De Kamerleden Stroeken en Bijleveld-Schouten willen van staatssecretaris Hoogervorst weten of er vaak onduidelijkheid is over de vraag of de verzekeraar of de uvi moet betalen en of hij maatregelen wil nemen om te voorkomen dat werkgevers daar de dupe van worden.

Reageer op dit artikel