nieuws

Kamervraag over pensioen

Archief

Bibi de Vries (VVD) heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een pensioenuitspraak van de Commissie Gelijke behandeling.

Volgens de commissie mag de eigen bijdrage van werknemers aan een pensioenregeling alleen worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. Door die uitspraak moeten jongere werknemers relatief meer betalen voor hun pensioenregeling dan oudere werknemers met dezelfde pensioengrondslag. De Vries vraagt de staatssecretaris van Sociale Zaken of deze consequentie overeenkomt met doel en strekking van de Wet gelijke behandeling en zo nee, wat hij daaraan wil doen.
De Vries vreest dat aanvullende pensioenstortingen door werknemers hierdoor feitelijk onmogelijk worden gemaakt én dat werkgevers regelingen gaan versoberen en/of het pensioengevend salaris gaan maximeren.

Reageer op dit artikel