nieuws

Kamerbrede bezorgdheid over IT-opstelling verzekeraars

Archief

Kamerbrede bezorgdheid over IT-opstelling verzekeraars

De fracties van PvdA, D66, CDA en Groen Links maken zich zorgen over het standpunt van verzekeraars ten aanzien van IT-bedrijven en hun aansprakelijkheid bij millenniumschades. Ze betichten verzekeraars van een ‘bangelijke en kortzichtige houding’. De vier partijen willen dat de bewindslieden opnieuw gaan bemiddelen tussen de IT-sector en de verzekeringsbranche.
Aanleiding voor de beroering op het Binnenhof is een brandbrief van de branche-organisatie voor IT-bedrijven (Fenit) aan minister Jorritsma (EZ), waarin de minister gevraagd wordt in te grijpen om Fenit-leden te behoeden voor onverzekerde blootstelling aan millenniumclaims (zie AM 12, pag. 5).
In de brief aan de minister stelt de Fenit dat het millenniumrisico door de meeste verzekeraars volledig uitgesloten wordt in lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Dit in weerwil van het advies van het Verbond van Verzekeraars.
De genoemde fracties reageerden onlangs op de brief in een speciale commissievergadering, die geheel gewijd was aan millenniumproblemen.
Angst aanwakkeren
De PvdA is bij monde van Kamerlid Wagenaar van mening dat de houding van verzekeraars de millenniumangst zal aanwakkeren. “Dat zorgt ervoor dat men zich juridisch gaat indekken in plaats van met elkaar de problemen oplossen. Bij verzekeraars is duikgedrag en indekgedrag aan de orde”, aldus Wagenaar.
Ook D66 neemt het op voor de IT-branche. Volgens fractielid Augusteijn-Esser onttrekt de verzekeringsbranche zich in dit dossier aan haar verantwoordelijkheden. Een reactie van het Verbond op de Fenit-brief, wordt door het D66-Kamerlid weggewimpeld: “Het Verbond van Verzekeraars heeft geschreven dat de Fenit veel te vroeg is met haar reactie. Welnu, halverwege het jaar vind ik niet veel te vroeg. Er is een situatie aan het ontstaan die écht niet kan.”
Het CDA had al eerder met Kamervragen gereageerd op de situatie waarin IT-branche zich meent te bevinden. In de commissievergadering vraagt Kamerlid Wijn de minister een oplossing aan te dragen. Ook vraagt hij zich af of de recentelijk verspreide voorlichtingsfolder over de zorgplicht voor bedrijven voldoende duidelijk is. “Ikzelf vind de daarin door verzekeraars gestelde eisen nogal fors”.
‘Puur particulier’
Minister Van Boxtel, die in de millennium-vergadering het woord namens de regering voert, doet de problemen tussen IT-branche en verzekeraars in eerste instantie af als een ‘puur particulier gevecht’. De Kamerleden wijzen hem er echter op dat het conflict grote gevolgen kan hebben voor de samenleving. Van Boxtel zegt daarom toe er bij de verantwoordelijke minister (Jorritsma van EZ) op aan te dringen de twee partijen opnieuw over dit onderwerp aan te spreken.
Het Verbond van Verzekeraars heeft naar aanleiding van de commissievergadering de diverse fractieleden benaderd en uitleg gegeven over de situatie. Volgens woordvoerder Gert Kloosterboer is met de Fenit al geruime tijd geleden overeengekomen dat de branche-organisatie eerst bij de eigen achterban inventariseert welke IT-bedrijven problemen ondervinden en van welke aard deze zijn. “Daar hebben wij nog steeds geen terugmelding van gekregen”, aldus de verbondswoordvoerder. Binnenkort zitten Fenit en Verbond weer samen met minister Jorritsma (EZ) aan tafel om over de situatie te spreken.
Minister wijst Verbond op mkb-kwestie
Minister Jorritsma (EZ) heeft het Verbond van Verzekeraars gewezen op de mogelijke problemen die zullen ontstaan bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) als gevolg van het lange wachten op schade-uitkering bij millenniumschades.
Jorritsma meldt dit in antwoord op aanvullende CDA-Kamervragen over de dekking van millenniumschades. De Kamerleden Leers en Wijn vrezen faillissementen als gevolg van de maandenlange wachttijd. In het schaderegelingsprotocol van de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij (NMH) is namelijk vastgelegd dat uiterlijk 1 juli 2000 een inventarisatie wordt gemaakt, waarna schades kunnen worden afgehandeld en uitgekeerd.
De minister kan zich de vrees van de parlementariërs voorstellen: “Waar het gaat om schade waarbij de continuïteit van verzekerde ondernemingen acuut in gevaar komt, zou een wachttijd van een aantal maanden te lang kunnen zijn. Met name in het mkb zouden dergelijke gevallen zich kunnen voordoen. Ik heb het Verbond van Verzekeraars daarom gevraagd aan deze kwestie verder aandacht te besteden”.
Bij het Verbond is het verzoek van de minister ontvangen, maar is nog niet bekend hoe er mee omgegaan zal worden. “Ons streven is allereerst om al eerder dan 1 juli 2000 met schadeuitkeringen te beginnen. Over een oplossing voor schrijnende gevallen wordt momenteel nog nagedacht”, aldus een woordvoerder.
‘Millenniumschades niet rampzalig voor verzekeraars’
De schade als gevolg van de ‘millenniumbom’ kan de verzekeringsbranche wereldwijd totaal f 30 tot f 70 mld kosten. Dit heeft het Amerikaanse actuarieel bureau Milliman & Robertson berekend. Hiermee wordt de op één na grootste claim uit de geschiedenis bij verzekeraars ingediend. Schade als gevolg van de ‘verzamelclaim’ asbest en milieuschaden staat volgens het bureau op nummer één. Beursanalisten op Wall Street hebben becijferd dat zelfs de door Milliman & Robertson genoemde maximale schade van f 70 mld geen catastrofale gevolgen zal hebben voor de verzekeringssector.
Groot millenniumfeest van Rotterdamse beurs
De Rotterdamse Assurantiebeurs (RAB) organiseert op dinsdag 4 januari in samenwerking met Beurs WTC een omvangrijk feest met ‘muzikale en culinaire hoogstandjes’ om het nieuwe millennium op gepaste wijze in te luiden. Het WTC wordt voor deze gelegenheid tijdelijk omgedoopt in het ‘World Taste Center’. Diverse Rotterdamse topkoks zullen er hun kunnen presenteren, terwijl o.m. de Hermes House Band en het Rotterdams Philarmonisch Orkest het muzikale gedeelte voor hun rekening nemen. Het feest is bedoeld voor de gebruikers van de Assurantiebeurs en de huurders van WTC. Bedrijven die hun medewerkers wel een feestje gunnen, kunnen inschrijven op aandelen (tevens toegangsbewijs) met een geschatte openingskoers van rond de f 135. In totaal worden er 2.000 gasten verwacht. Het feest wordt geopend door de nieuwe burgemeester Opstelten. Voor meer informatie: tel. 010-414.97.79.

Reageer op dit artikel