nieuws

Kamerbeek splitst organisatie op in bedrijven Midden en West

Archief

Kamerbeek splitst organisatie op in bedrijven Midden en West

De Kamerbeek Groep heeft besloten haar organisatie op te splitsen in twee zelfstandig opererende bedrijfsonderdelen: Kamerbeek West en Kamerbeek Midden. De kantoren die onder beide bedrijfsonderdelen vallen, zullen per 1 januari 2002 onder de gemeenschappelijke naam Kamerbeek gaan werken.
De opsplitsing van Kamerbeek Groep in twee business-units vloeit voort uit de vorig jaar gelanceerde plannen voor een landelijk netwerk. “Als kleinere organisaties zijn we in staat slagvaardiger te opereren”, zo verklaart algemeen directeur Oscar Smit het doel van de reorganisatie.
Kamerbeek West bestrijkt de regio’s Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam en Spijkenisse. De directie van deze businness-unit (driehonderd medewerkers) bestaat uit Peter van Mil en Hans Klijberg, voorheen directeur Vastgoed van Kamerbeek.
Kamerbeek Midden, met 450 medewerkers de grootste organisatie, heeft als werkgebied ’t Gooi, Almere Utrecht, Amersfoort, Gelderland en het knooppunt Arnhem/Nijmegen. De directie bestaat uit Oscar Smit en Henk Duthler.
Laatstgenoemde heeft te kennen gegeven per 1 mei op te stappen. Hij gaat “genieten van een sabbatical leave”, aldus Smit. Het vertrek van Duthler is volgens hem niet ingegeven door een verschil van mening over het beleid. “Nee hoor, Duthler had opdracht om de turn-around van dit bedrijf tot stand te brengen, dat wil zeggen: verhoging van het rendement door onder meer afstoting van niet-kernactiviteiten en opsplitsing van de organisatie in twee business-units. Hij blijft overigens als adviseur beschikbaar.”
Positief resultaat
Kamerbeek Groep heeft volgens Smit het verlies van enkele tientallen miljoenen vorig jaar weten om te buigen naar een positief resultaat: f 18,5 mln. “Hier zitten alle activiteiten in”, zegt Smit. Gekeken naar de kernactiviteiten (o.m. verzekeringen, hypotheken en o/g) is het resultaat f 8,5 (-18,5) mln, aldus Smit.
De winst kwam onder meer tot stand door een sterke reductie van de kosten, waaronder de afslanking van de organisatie van zo’n duizend naar krap 740 medewerkers. “De verliezen in de onroerend-goedsector zijn mede weggewerkt door sluiting van vestigingen in Barneveld en Leidschendam en het opschorten van de startup in Amsterdam. Ook is onze werkwijze aangepast en zijn veel korte-termijncontracten beëindigd, respectievelijk hebben medewerkers zelf ontslag genomen. Op die manier hebben we afscheid moeten nemen van ruim tweehonderd mensen. Verder is een vastgoedonderdeel met zo’n tachtig medewerkers verzelfstandigd door een management-buyout.”
Dit jaar staat volgens Smit opnieuw in het teken van verdere kostenbeheersing en vergroting van commerciële slagkracht. “In de huidige veranderende markt is alertheid op kosten en commerciële kansen eens te meer noodzakelijk.”
Pro Civibus gaat op in Baneke-Gräffner
De vestigingen van de Aegon-dochters Pro Civibus (veertig medewerkers) en Baneke-Gräffner (150 medewerkers, f 250 mln brutopremie) in Amsterdam zullen worden samengevoegd. Pro Civibus startte in 1950 als adviesbureau voor academici en studenten, maar bedient nu alle particulieren. Directeur Hans Theeuwkens treedt toe tot de directie van Baneke-Gräffner. De naam Pro Civibus verdwijnt op termijn. De verhuizing naar het kantoorpand van Baneke-Gräffner aan het Gelderlandplein 75E heeft plaats in de eerste week van juni. Op 8 juni heeft de verhuizing plaats en op 11 juni is Pro Civibus operationeel vanuit haar nieuwe onderkomen. De Groningse vestiging van Pro Civibus blijft vooralsnog zelfstandig gehuisvest.

Reageer op dit artikel