nieuws

Kamerbeek Meeùs versneld naar landelijk netwerk

Archief

De Kamerbeek Meeùs Groep (KMG) heeft met Van Calcar uit Groningen, TSA uit Enschede, Kentron uit Woerden, Crab Noomen uit Leiden en Burghout uit ’s Gravenzande overeenstemming bereikt over de vorming van een landelijk netwerk van assurantie- en makelaarskantoren, bestaand uit vijf regionale business-units. De betrokken ondernemingsraden hebben zich positief uitgelaten over het plan.

Naar nu blijkt heeft Aegon in januari reeds besloten om de overige Aegon-captives onder te brengen in de Kamerbeek Meeùs Groep. In het aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa ter goedkeuring voorgelegde fusieplan worden namelijk behalve Meeùs alle Aegon-captives genoemd. De assurantiekantoren blijken door Aegon gefinancierd via de stichting Administratiekantoor ‘Jast’ en de Participatiemaatschappij Midden-Oost Nederland (PMON).
Niet aan de orde
Op zich is het streven om te komen tot een landelijk netwerk niet vreemd. Vreemd is echter wel dat KMG-topman Johan Boertjes ons nog maar enkele weken geleden meldde dat de totstandkoming van een KMG-netwerk weliswaar voor de hand ligt, maar voorlopig nog niet aan de orde is.
Hoe dan ook, met de nu bereikte overeenstemming ontstaat een nagenoeg landelijke spreiding met een onderneming, bestaand uit drieduizend medewerkers en ruim 150 vestigingen in Nederland en België. De groep gaat voorlopig werken met vijf (in de toekomst zes) sterk gedecentraliseerde buisiness units.
De units hebben een grote mate van zelfstandigheid en werken onder gezamenlijke vlag. KMG overweegt een nieuwe naam voor het netwerk te introduceren, die de deelnemers vervolgens kunnen toevoegen aan de bestaande labels.
Nieuwe overnames en integratie van bestaande kantoren worden allesbehalve uitgesloten, zo blijkt uit een vertrouwelijke brief van de Crab Noomen-directie aan de medewerkers. KMG zoekt met name naar overnamekandidaten in Rotterdam en/of Den Haag. Zodra een assurantiekantoor van omvang kan worden overgenomen, wordt de regio ‘Midden’ gesplitst en ontstaat de zesde regio ‘West’.
De KMG-regio’s zien er voorlopig als volgt uit:
Noord: Van Calcar en Kamminga;Oost: TSA en Gerrits Lammers;Noord-Holland: Baneke Gräffner, Huijgens Assuradeuren, Pro Civibus, Kentron en Crab Noomen;Midden: Kamerbeek, Christiaan Smit, Van Hemmen Lippmann, Nedasco, Nieboer Gemako, Burghout en De Haan;Zuid: Meeùs, Van Hemmen Lippmann, Vught/Ozek en RVM.

Reageer op dit artikel