nieuws

Kamerbeek Groep neemt Nieboer- Gemako en Brink & Kooijman over

Archief

De Kamerbeek Groep in Amersfoort gaat waarschijnlijk binnen enkele maanden NieboerGemako in Den Haag en Brink & Kooijman in Rotterdam overnemen.

Door deze fusie ontstaat een landelijk opererende organisatie in verzekeringen, pensioenen, vastgoedbeheer en makelaardij onroerend goed, met 21 kantoren in het westen en midden van het land en meer dan 600 medewerkers.
De ondernemingsraden buigen zich momenteel over de fusievoorstellen.
De Kamerbeek Groep is werkzaam in assurantie, pensioenen, vastgoed beheer en makelaardij onroerend goed. De groep heeft 11 kantoren (waaronder een vestiging in Zwitserland en de Verenigde Staten) en telt 300 medewerkers.
Ook NieboerGemako bestrijkt hetzelfde terrein. Dit bedrijf heeft 7 kantoren in de randstad, en omvat 215 personeelsleden.
Brink & Kooijman houdt zich bezig met vastgoedbeheer en makelaardij onroerend goed, heeft een kantoor in Rotterdam, Spijkenisse en Dordrecht, en telt 75 medewerkers. De fusiepartners blijven vanuit hun eigen lokaties opereren.
Geïntegreerd
Doel is een landelijk opererende organisatie te vormen voor geïntegreerde financiële dienstverlening. Bedoeling is dat de Kamerbeek Groep, NieboerGemako en Brink & Kooijman gebundeld worden, waarbij de Kamerbeek Groep als holding gaat functioneren. De aandelen van de holding zijn volgens directeur drs C. Kamerbeek ondergebracht bij de Stichting Continuïteit Kamerbeek Groep, van welke stichting hij zelf de enig bestuurder is.
NieboerGemako en Brink & Kooijman sluiten volgens Kamerbeek goed aan op de Kamerbeek Groep. Laatstgenoemde is vooral groot in assurantie en pensioenen en bij de twee andere partners overheersen het vastgoedbeheer en de makelaardij onroerend goed.
Het voornemen tot samenwerking komt volgens Kamerbeek voort uit de steeds hogere eisen die de markt stelt aan dienstverlenende organisaties in de gebieden die de betrokken bedrijven bestrijken. Verbreding van het draagvlak staat in deze ontwikkeling centraal.
“Zowel aan de kant van het vastgoedbeheer als in de verzekeringsmarkt neemt de vraag om schaalvergroting toe. Institutionele beleggers streven naar beperking van het aantal voor hen werkzame vastgoedbeheerders. Bij verzekeringen en pensioenen is sprake van een verbreding van het dienstenpakket tot geïntegreerde financiële dienstverlening. De hiermee samenhangende investeringen in kennis, kwaliteit en innovatie vragen om een steeds breder draagvlak op alle terreinen. De vèrgaande mogelijkheden van onderlinge ondersteuning van de verschillende organisaties scheppen bovendien de mogelijkheid om te komen tot een uniek aanbod van geïntegreerde diensten op hoog niveau”, aldus Kamerbeek.
De fusie zal naar verwachting de werkgelegenheid in de toekomst doen toenemen.
De Kamerbeek Groep in Amersfoort is verspreid over acht panden. In het voorjaar van 1997 komt daar een einde aan. Dan betrekt de complete groep de nieuwe nog te bouwen kantoortoren ‘De Argonaut’ (links op de artist impression) aan het Stationsplein in Amersfoort. Die biedt een werkvloer van 7.000 vierkante meter. In 1993 had de groep 4.600 vierkante meter kantoorruimte in gebruik.

Reageer op dit artikel