nieuws

Kamerbeek Groep draagt CAR- portefeuille over aan Erasmus

Archief

De Kamerbeek Groep en verzekeraar Erasmus gaan samenwerken op het gebied van technische verzekeringen. In dit kader zal de CAR-portefeuille van Kamerbeeks assuradeurenbedrijf Nedasco worden overgedragen aan Erasmus.

De betreffende portefeuille kent op jaarbasis een premie-inkomen van bijna f 10 mln. Door deze overname zal Erasmus de grootste partij in Nederland worden op het gebied van CAR-verzekeringen.
Fred van der Zee, sinds enkele jaren hoofd Technische Verzekeringen bij Nedasco, is per 1 augustus overgestapt naar Erasmus. “Door deze overstap zullen de belangen van de met Nedasco samenwerkende makelaars en tussenpersonen gewaarborgd blijven”, aldus beide partijen in een gezamenlijke bekendmaking.
Lange uitloop
De overdracht van de portefeuille en de relaties zal geleidelijk plaatsvinden op individuele basis. Het zijn allemaal 12-maandscontracten, welke voorts gekenmerkt worden door een heel lange uitloopperiode.
Partijen wijzen er voorts op, dat de makelaarsactiviteiten van de Kamerbeek Groep, met name van Baneke Gräffner buiten deze samenwerking zullen blijven. “Door de overdracht van de CAR-assuradeurenactiviteiten heeft de Kamerbeek Groep de door haar gewenste onafhankelijke positie van haar CAR-makelaardij gerealiseerd”, aldus de groep.
Volmachten
Om de samenwerking verder gestalte te geven, zal Nedasco van Erasmus volmachten voor de schadebranches krijgen. Nedasco heeft overigens al volmachten van 25 andere risicodragers.

Reageer op dit artikel