nieuws

Kamer wil kredietreclameverbieden

Archief

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat kredietreclames op tv verboden worden, maar minister Wouter Bos van Financiën voelt daar niets voor.

Bos zei tijdens het overleg met de Kamer dat een verbod op juridische problemen stuit. Bovendien acht hij ingrijpen niet nodig. Als kredietreclames misleidende informatie bevatten, zijn ze al niet toegestaan. Een algeheel verbod zou volgens hem betekenen dat “het kind met het badwater wordt weggegooid”.
De Kamer nam in de vorige kabinetsperiode al een CDA-motie aan om kredietreclames op tv te verbieden. Toenmalig minister van Financiën Gerrit Zalm wees die oproep toen af met dezelfde argumenten die Bos nu hanteert. Volgens Bos vallen reclame-uitingen in principe onder de vrijheid van meningsuiting, zoals die in Europese afspraken is gewaarborgd. Bovendien blijkt volgens de minister uit onderzoek geen verband tussen reclamespotjes en schuldenproblematiek.
Flitsleningen
De Tweede Kamer maakt zich ook zorgen om allerlei nieuwe vormen van kredietverstrekking, zoals flitsleningen, waarbij vaak hoge rentes worden bedongen. Bos wees erop dat er een nieuwe richtlijn voor consumentenkrediet in de maak is, waarin de regels worden aangescherpt.
Een suggestie van CDA-Kamerlid Elly Blanksma om een kredietwaardigheidstoets te verplichten als jongeren een bankrekening openen, wees Bos af. Volgens hem blijkt niet dat het schuldenprobleem bij jongeren groter is dan bij ouderen.

Reageer op dit artikel