nieuws

Kamer akkoord met WIA

Archief

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als de Eerste Kamer later dit jaar ook instemt, gaat de nieuwe wet in op 1 januari 2006.

In de wet is opgenomen dat verzekeraars en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) pas vanaf 1 januari 2007 volledig gaan concurreren op het gebied van de nieuwe regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), onderdeel van de WIA. Volgend jaar kunnen grotere werkgevers naar keuze het risico voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid bij het UWV onderbrengen, zelf dragen of onderbrengen bij een private verzekeraar. Het UWV rekent in 2006 voor alle werkgevers een gelijke premie. Vanaf 2007 hebben alle werkgevers een keuzemogelijkheid. Er komt dan een opslag op de UWV-premie voor de WGA. 

Reageer op dit artikel