nieuws

Kalkman (NN) promoveert op begunstiging levensverzekering

Archief

Wouter Kalkman (36), stafjurist bij Nationale-Nederlanden, is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn proefschrift stelt Kalkman verbeteringen voor van het uit 1986 stammende wetsvoorstel nieuw verzekeringsrecht.

Het proefschrift van de NN-medewerker is getiteld ‘Begunstiging bij levensverzekering, in het bijzonder met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht’. Kalkman geeft daarin – aan de hand van voorbeelden uit de polisvoorwaarden van twintig levensverzekeraars – een algemeen overzicht van het levensverzekeringsrecht, tegen het licht van het wetsvoorstel (19529) nieuw verzekeringsrecht.
Met behulp van dit wetsvoorstel moet de titel 7.17 (verzekering) en 7.18 (lijfrente) van het Nieuw Burgerlijk Wetboek worden vastgesteld. Kalkman doet een groot aantal voorstellen ter verbetering en vereenvoudiging van dit complexe en weinig toegankelijke wetsvoorstel, dat al sinds 1986 bij de Tweede Kamer ligt.
Verder constateert Kalkman dat advocaten, notarissen en rechters onvoldoende rekening houden met aspecten die verbonden zijn aan de begunstiging bij levensverzekeringen. Hij geeft daarom praktische adviezen om problemen op het gebied van huwelijksvermogensrecht in verband met begunstiging bij levensverzekering te onderkennen en te voorkomen.
Daartoe zou beter moeten worden toegezien op zorgvuldige schriftelijke vastlegging van begunstigingszaken. Daarnaast moeten gemaakte afspraken in het kader van echtscheiding ten aanzien van begunstiging worden doorgegeven aan de verzekeraar. Dat laatste zou volgens Kalkman met alle wijzigingen in de begunstiging moeten gebeuren.
Wouter Kalkman wordt gefeliciteerd door zijn promotor prof. mr. J.K. Moltmaker.

Reageer op dit artikel