nieuws

Kadaster: stijging hypotheken neemt af

Archief

Volgens het Kadaster is de sterke stijging van het aantal hypotheken van de afgelopen maanden enigszins geluwd.

Dit leidt het Kadaster af uit de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal ingeschreven hypotheken steeg in deze periode met slechts 1% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. In de eerste drie maanden van 1997 was dit stijgingspercentage nog 5%. In totaal werden in het eerste kwartaal van dit jaar 119.084 hypotheken ingeschreven tegen 117.747 in 1997.
Het aantal hypotheken op schepen steeg sterk: 15%. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 619 inschrijvingen tegen 537 vorig jaar.
Het aantal teboekstellingen van schepen, voornamelijk plezierjachten, bleef nagenoeg gelijk: 427 nieuwe inschrijvingen (waarvan 322 pleziervaartuigen) tegen 429 in 1997.
De gemiddelde koopprijs van een woning bedroeg f 249.545; een stijging van maar liefst 11%. In totaal werden er in de eerste drie maanden van dit jaar 38.402 particulieren woningen verkocht, in dezelfde periode van 1997 waren dat er 33.764.

Reageer op dit artikel