nieuws

Kadaster meldt flinke toename aantal hypotheken

Archief

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er bij het Kadaster een kwart meer hypotheken ingeschreven, dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Werden in 1998 in de eerste drie maanden 119.084 hypotheken ingeschreven, dit jaar geeft de teller er maar liefst 148.972 aan. Een stijging van 25%. In het eerste kwartaal van vorig jaar meldde het Kadaster nog een lichte toename van 1% ten opzichte van 1997.
De gemiddelde koopprijs van een woning bedroeg f 285.594; een stijging van maar liefst 13%. De duurste provincie is Utrecht met een gemiddelde koopsom van f 335.056. Hekkensluiter is Groningen, een woonhuis kost daar gemiddeld f 195.254. In totaal werden er in de eerste drie maanden van dit jaar 43.240 particuliere woningen verkocht, in dezelfde periode van 1998 waren dat er 38.375.
Ook het aantal hypotheken op schepen is dit jaar toegenomen. In het eerste kwartaal waren er 657 inschrijvingen tegen 619 vorig jaar; een stijging van 6%.
Het aantal teboekstellingen van schepen, voornamelijk plezierjachten, steeg eveneens met 6%. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 451 nieuwe inschrijvingen (waarvan 351 pleziervaartuigen) tegen 427 in 1998.

Reageer op dit artikel