nieuws

Kadaster: explosieve groei ingeschreven hypotheken

Archief

Het aantal ingeschreven (woning)hypotheken bij het Kadaster is vorig jaar explosief toegenomen.

Uit opgave van het Kadaster blijkt dat het aantal ingeschreven hypotheken met ruim 31% is gestegen naar bijna 524.800. In 1995 zijn nog 399.000 hypotheken ingeschreven.
Het aantal teboekstellingen van schepen, waaronder vooral pleziervaartuigen, is gestegen tot 1.825 (1.620). Het aantal ingeschreven hypotheken op schepen is toegenomen tot 2.655 (2.350).
Uit gegevens van bij het Kadaster geregistreerde ‘actes van levering’ blijkt dat vorig jaar bijna 175.800 (154.600) woningen aan particulieren zijn verkocht, een groei van 14% ten opzichte van 1995. Daaronder zijn bijna 137.400 woonhuizen en 38.400 appartementen. Het gemiddeld aantal woningverkopen bedroeg vorig jaar 14.650. De maand december was een topmaand met ruim 20.200 geleverde verkoopacten.
De gemiddelde (ver)koopprijs van een woning bedroeg f 226.115 (206.600) in 1996, een toename van 9,5%.

Reageer op dit artikel