nieuws

Kabinet wil nieuwe vermageringskuur voor AWW en AOW

Archief

Wat levensverzekeraars in hun pensioencampagnes al jarenlang voorspeld hebben, wordt stap voor stap bewaarheid: afbraak van de AOW. Voorts kondigt het kabinet nu ook een wetsvoorstel aan voor een minimaal wettelijke partnerpensioen in plaats van de AWW.

De voorgestelde Algemene Nabestaanden Wet (ANW), die de AWW zou vervangen en bij de Eerste Kamer ligt, gaat de prullemand in.
Het kabinet wil het wettelijk partnerpensioen reduceren, op grond van de opvatting dat het risico van overlijden van de kostwinner niet door de gemeenschap gedragen moet worden maar door de direct betrokkenen.
In het regeerakkoord krijgen met ingang van 1 januari 1996 ‘nieuwe’ nabestaande partners, zonder kinderen en geboren na 1 januari 1945, geen rechten meer op een uitkering. Wel toegekende nieuwe AWW-uitkeringen en bestaande uitkeringen worden met ingang van 1996 resp. 1998 afhankelijk van het inkomen uit arbeid. Van een tijdelijke gewenningsuitkering na overlijden zal geen sprake zijn.
Een AOW-trekker met een partner beneden 65 jaar, heeft volgens de kabinetsplannen alleen recht op AOW-toeslag, indien het huishouden anders onder het relevant sociaal minimum zou zakken. Dit betekent voor nieuwe gevallen met ingang van 1 januari 1996, dat voor de toekenning van de toeslag niet alleen het inkomen van de jongere partner telt, maar ook het inkomen van de AOW-er zelf (denk aan aanvullend pensioen).
Op dit moment heeft een AOW-trekker met een partner beneden 65 jaar met weinig of geen eigen inkomen, recht op de helft van de AOW van een (echt)paar plus 20% toeslag. De toeslag wil het kabinet schrappen.

Reageer op dit artikel