nieuws

Kabinet wil doorsneepremie

Archief

Bedrijfspensioenfondsen mogen in de toekomst alleen collectieve basispensioenregelingen uitvoeren, als deelnemers een doorsneepremie betalen.

Voor dat standpunt heeft staatssecretaris Hans Hoogervorst brede steun gekregen in het kabinet. De doorsneepremie moet het collectieve en solidaire karakter van pensioenfondsen benadrukken en daarmee hun aparte positie rechtvaardigen.
Verder staat in het plan, dat binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, dat pensioenfondsen alleen verzekeringen mogen aanbieden die tot stand zijn gekomen in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en werknemer. Voor de nieuwe criteria is een overgangstermijn van vijf jaar ingeruimd.

Reageer op dit artikel