nieuws

Kabinet komt met strengere regels voor kredietverstrekkers

Archief

Kredietreclames op televisie en internet moeten worden voorzien van een waarschuwing. Het kabinet verandert daartoe de wet om consumenten zo bewust te maken van de gevaren: veel mensen gaan namelijk nog te gemakkelijk leningen aan.

Meer dan 100.000 huishoudens hebben betalingsachterstanden; zij doen daarom steeds vaker een beroep op de schuldhulpverlening. Naast meer bewustwording bij het publiek en betere hulp aan mensen die eenmaal in de problemen zitten, zint het kabinet op strengere regels voor kredietverstrekkers. Zo wordt het moeilijker gemaakt om langdurig rood te staan bij de bank. Ook wordt de toets om in aanmerking te komen voor een lening verscherpt.
Kredietwaardig
Kredietverstrekkers moeten voortaan vooraf vaststellen of iemand voldoende inkomen overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien, na aftrek van de rente en aflossing van de lening. De maximale boetes voor het overtreden van de nieuwe regels voor kredietwaardigheid en leenreclames gaan omhoog: van _ 30.000 naar _ 1 mln.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert de naleving van de regels. Kredietverstrekkers krijgen hulp bij het hanteren van de kredietwaardigheidtoets. Zo komt er een apart register voor betalingsachterstanden bij verhuurders, energiebedrijven en sociale diensten: het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Hiermee kan een kredietverstrekker sneller nagaan of iemand die een lening aanvraagt, die ook kan aflossen. Het LIS wordt later uitgebreid met andere schulden.
Rood staan
Het kabinet gaat verder rood staan bij de bank ontmoedigen. Wanneer iemand langer dan één maand rood staat, valt dat voortaan ook onder de kredietregels van de Wet op het Financieel Toezicht. De kredietverstrekker moet dan de kredietwaardigheidstoets uitvoeren. Dat kan ertoe leiden dat iemand niet meer rood kan staan. Het kabinet wil zo voorkomen dat consumenten die moeilijk leningen kunnen afsluiten als uitwijkmogelijkheid rood gaan staan. Dezelfde strenge regels gaan gelden voor creditcards en klantenkaarten.
Daarnaast onderzoekt de AFM of de kwaliteit van het advies voor het afsluiten van hypotheken adequaat is. Verder wordt de koppelverkoop van kredieten en verzekeringen strenger gecontroleerd: de consument moet verplicht worden verteld wat een krediet kost mét of zonder verzekering.

Reageer op dit artikel