nieuws

Kabinet beperkt waarde uitvaartpolis tot f 12.200

Archief

Kapitaalverzekeringen die voorzien in een uitkering – geld of natura – voor de kosten van een uitvaart blijven onder het nieuwe regime vrij van belasting. Echter, de vrijstelling geldt tot een verzekerde waarde van f 12.200.

De begrenzing van f 12.200 (in euro’s 5.536) is voor Monuta als een volslagen verrassing in het wetsvoorstel opgenomen. “Wij hadden nog nergens iets dergelijks gelezen”, verwoordt Bob van Laatum de Apeldoornse verbazing. “Waar komt dat bedrag vandaan? De gedachte erachter is ons onduidelijk.”
Volgens Van Laatum treft de maatregel diverse polissen. “Er zijn bij ons veel mensen die naast een naturadekking nog een aanvullend bedrag verzekeren, tot zo’n f 10.000 voor bijkomende kosten als een speciale grafsteen, grafonderhoud, noem maar op. Een totaal verzekerd bedrag van f 15.000 komt regelmatig voor.”
Dela-directeur Dick Moll toont zich even verbaasd. Problematisch vindt hij de regel echter niet. “Een gemiddeld verzekerd bedrag is f 5.300. Maximaal verzekeren wij f 10.000, of het moet iets extreems betreffen zoals een uitvaart in een ver land.” Volgens Moll is de f 12.200 een nadere invulling van een al bestaande richtlijn van het ministerie van Financiën. “De omvang van het verzekerd bedrag moet in overeenstemming zijn met het doel van de verzekering, namelijk bekostiging van een uitvaart. Wij hadden dat tot nu toe zelf ingevuld op f 10.000.”
Bij het Verbond van Verzekeraars was de nieuwe regel voor uitvaartverzekeringen al wel eerder bekend. “We hadden dit als eens in concepten zien staan”, aldus woordvoerster Anky van Leeuwen. Veel zal de belangenclub er niet aan kunnen veranderen. “In onze kritieken zullen we toch prioriteiten moeten stellen”, aldus Van Leeuwen.
Pensioentekort
Niet verrassend is dat de vrije aftrek van lijfrentepremies (maximaal f 6.075 per persoon per jaar) vervalt. Een pensioentekort is nu het criterium.
Onbekend is nog hoe de rekenregels voor de bepaling van de inhaalruimte (de maximaal af te trekken premie) eruit gaan zien. Die regels worden bij algemene maatregel van bestuur bekend gemaakt. Duidelijk is wel dat voor ‘niet te verwaarlozen pensioentekort’ als uitgangspunt geldt: een jaarlijkse uitkering van 90% of minder van een in 40 jaar op te bouwen inkomensvoorziening die bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar voorziet in een jaarlijkse uitkering aan de belastingplichtige ter hoogte van 70% van de premiegrondslag (plus een nabestaandenlijfrente van 49% van die premiegrondslag).
Bedrijfssparen
In het nieuwe belastingstelsel blijft de regeling voor spaarloon en premiesparen bestaan. Wel wordt het gezamenlijke maximumbedrag verlaagd f 1.500 (681 euro). De mogelijkheden om spaarloon binnen vier jaar onbelast op te nemen (deblokkeren) worden enerzijds beperkt en anderzijds uitgebreid.
De beperking houdt in dat spaarloon voor lijfrentepremies en vrijwillige pensioenpremies niet meer binnen vier jaar onbelast opgenomen kunnen worden. De uitbreiding betekent dat straks ook onbelast binnen vier jaar spaarloon opgenomen kan worden voor het starten van een eigen bedrijf, voor verlofsparen of voor een studie.
Geblokkeerde spaartegoeden (en aandelen en opties) die afkomstig zijn van een premiespaar- of spaarloonregeling vallen – tot een maximum van f 37.518 (17.025 euro) – niet onder het vermogen voor de rendementsheffing.
Consumptief krediet
De mogelijkheid om rente voor consumptief krediet af te trekken, is al sinds 1997 beperkt. In het wetsvoorstel Inkomstenbelasting 2001 is de rente voor consumptief krediet geheel niet meer aftrekbaar. Wel verlaagt de schuld het voordeel uit sparen en beleggen in box III. De schuld telt – net als een tweede hypotheek – mee voor de berekening van de grondslag waarover het rendement van 4% wordt berekend.
Dick Moll: “Wij verzekeren tot f 10.000”.

Reageer op dit artikel