nieuws

Kabel- en leidingschaden

Archief

Nationale-Nederlanden heeft de preventieclausule voor kabel- en leidingschaden aangepast. Voortaan is er ook dekking in gevallen waarin de omschreven preventiemaatregelen niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd. Het eigen risico bedraagt _ 5.000.

LIV kiest Syfact
Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) gaat gebruikmaken van de applicatie Syfact Investigator in de strijd tegen voertuigcriminaliteit. Onderzoeksgegevens uit verschillende regio’s kunnen hiermee worden gecentraliseerd en gekoppeld, waardoor rechercheurs verbanden kunnen leggen. Dit verkort de onderzoekstijd en vergroot de kans op het oplossen van een zaak.
Koppeling Salesgarant en Rolls
Het programma Rolls van Kooijmans Software biedt nu een ontsluiting naar Salesgarant, het extranet van Unigarant. Via deze koppeling kan een aanvraag op Salesgarant nagenoeg compleet worden gevuld met de gegevens uit Rolls. De koppeling is opgenomen in de jongste Rolls-update.
Meldpunt WFT
Onlangs is de Wet op het Financieel Toezicht (WFT), met als beoogde invoeringsdatum 1 januari, door de Tweede Kamer aanvaard. Doordat het ministerie van Financiën kennelijk nog wat fouten en omissies verwacht, is een meldpunt ingesteld op de website www.minfin.nl. Medio 2007 zal een reparatiewet worden ingediend waarin alle fouten worden gecorrigeerd.
Deugd & Terpstra
De Deugd & Terpstra Verzekeringsadviseurs, adviseurs voor medische beroepen, is binnen Geldermalsen verhuisd naar een nieuw pand aan de Rijnstraat 30.
Lancyr verhuisd
De vijftien medewerkers van het Tilburgse volmachtkantoor Lancyr zijn verhuisd naar de Ringbaan West. De medewerkers van Lancyr Groep blijven gehuisvest in het pand aan de Goirkestraat.
Overgeld.nl
De Telegraaf introduceert de financiële website www.overgeld.nl. Het moet een internetgids worden, die consumenten helpt bij het maken van financiële keuzes.

Reageer op dit artikel