nieuws

Juweliers onderlinge uit de rode cijfers

Archief

De Juweliers onderlinge schademaatschappij (Juwon) heeft mede door de preventie-inspanningen van haar leden in 2003, na twee jaar verlies, een positief resultaat behaald van ruim e 38.000.

De 15-jaar oude onderlinge, die vier medewerkers telt, heeft thans ruim 750 aangesloten leden-verzekerden. Het belangrijkste product is de Juweliers Blockpolis, een combipakket voor schade door brand, inbraak, overval en transport. Daarnaast heeft Juwon ook een verzekering voor het ziekteverzuimrisico en een bedrijfsrechtsbijstandverzekering die is ondergebracht bij SRK. Nieuwe producten zijn er volgens Juwon-directeur René de Langen binnenkort niet te verwachten. “We blijven ons vooral op de Juweliers Blockpolis concentreren.”
Juwon heeft na twee verliesgevende jaren, 2003 met een positief resultaat kunnen afsluiten. De Langen schrijft dit toe aan de premieverhoging van 35% voor de Blockpolis in 2002 en de investeringen in preventie en organisatorische maatregelen van haar leden, waardoor het aantal schades op de Juweliers Blockpolis is gedaald.
Het premie-inkomen in 2003 bedroeg e 2,5 (2,1) mln. Een belangrijk deel hiervan is afkomstig van de Juweliers Blockpolis met 671 (640) polissen, te weten e 2,1 (1,8) mln. De ziekteverzuimverzekeringen waren met 195 (198) polissen in 2003 goed voor een premie-inkomen van e 0,3 (0,3) mln en de rechtsbijstandverzekering met 116 (101) polissen voor ruim e 57.000 (50.000).
De totale bruto-schadelast kwam neer op e 1,5 (1,3) mln, waarvan e 1,2 (1,0) mln voor het schadepakket, e 0,2 (0,2) mln voor de ziekteverzuimverzekering en ruim e 68.000 (79.000) voor de rechtsbijstandverzekering. Van de totale schadelast had 74,8% (80,2%) betrekking op inbraak- en raaminslagschades, 17,3% (10,6%) op overval- en winkeldiefstalschades en 7,9% (9,2%) op brand-, storm-, water- en overige schades.
Het totale resultaat voor belastingen in 2003 bedroeg e 38.347 (-41.975). Bij de Juweliers Blockpolissen is dit resultaat sterk verbeterd van een verlies van e 36.957 in 2002 tot een plus van e 34.507 in 2003. Bij de rechtsbijstandsverzekering bleef dit resultaat negatief: – e 19.372 (-37.453), vooral door de uitloop van kosten van bewerkelijke oudere dossiers. Het resultaat van de ziekteverzuimverzekering daalde licht van e 32.435 in 2002 naar e 23.212 in 2003.
De maatschappij verhuist per 1 november van Bergambacht naar IJsselstein. De nieuwe (post)adresgegevens van Juwon luiden: Poortdijk 34a, 3402 BS IJsselstein of Postbus 92, 3400 AB IJsselstein. Telefoon- en faxnummer is gewijzigd in 030-687.81.59 resp. 030-688.06.71.

Reageer op dit artikel