nieuws

Justitie zwakt uitlatingen af over rechtsbijstandverzekeraars

Archief

De inmiddels voormalige staatssecretaris van Justitie, Job Cohen, heeft de uitlatingen afgezwakt die zijn ministerie vorig jaar heeft gemaakt over rechtsbijstandverzekeraars.

Eind november verscheen in het dagblad Trouw een artikel over rechtsbijstand door verzekeraars. Het artikel was vrijwel geheel gebaseerd op gesprekken met mr. N. Levenkamp, directeur rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van Justitie. In dat artikel – dat onder meer leidde tot radiopraatjes – stond: “Verzekeraars vergoeden niet de kosten van een door de verzekerde ingehuurde advocaat, maar verzorgen deze bijstand zelf, met eigen juristen. Alleen als de wet dat voorschrijft wordt een advocaat ingeschakeld. In de afweging of een geschil voor de rechter moet worden gebracht, spelen daarom niet louter juridische argumenten, maar vooral economische. Een proces of andere juridische stappen mogen wat de verzekeraar betreft vooral niet te kostbaar zijn.”
Eric Pouw, directeur van DAS, schoten de opmerkingen in het verkeerde keelgat. In een ingezonden brief in Trouw stelde hij, dat het feit dat juristen in dienst zijn van verzekeraars, niet inhoudt dat zij niet objectief handelen. Het Verbond van Verzekeraars schreef een gepikeerde brief aan de staatssecretaris. Cohen heeft inmiddels laten weten dat Levenkamp alleen heeft aangegeven dat de economische belangen mede (dus niet uitsluitend) een rol spelen in de afwegingen van rechtsbijstandverzekeraars. Het Verbond stelt voorts: “Wel deelt Cohen de mening van Levenkamp, dat het beter zou zijn als de rechtsbijstandverleners in dienst van verzekeraars hun diensten in concurrentie met andere rechtsbijstandverleners zouden aanbieden.”
Het Verbond heeft aangegeven met de nieuwe staatssecretaris van Justitie van gedachten te willen wisselen over de rol van de rechtsbijstandverzekeraars.

Reageer op dit artikel