nieuws

‘Justitie werkt matig mee aan fraudebestrijding’

Archief

In een brief aan de leden van het Verbond van Verzekeraars stelt het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) dat politie en justitie slechts matig meewerken aan de bestrijding van fraude met verzekeringen.

De brief met beschuldiging aan het adres van justitie wordt vergezeld door de enquête waarmee de omvang van fraude door verzekeringsnemers in de jaren 1995 en 1996 in kaart moet worden gebracht.
“Justitie ziet fraude met verzekeringen niet als een relevant probleem. De uitkomst van deze enquête moet daar verandering in brengen. Dan zal blijken of het om een bedrag van vijf, of van vijfhonderd miljoen gaat. Pas dan kunnen verzekeraars de fraude goed aanpakken”, licht G.H. de Vries, hoofd van het Verbondsonderdeel CVS, desgevraagd toe.
Bijzonderheden
De fraude-enquête, die verspreid is onder alle Verbondsleden, bevat vragen over het aantal fraudegevallen en de bijbehorende bedragen.
Het CVS wil daarnaast de volgende bijzonderheden met betrekking tot fraudes weten:
Leven of Schade;uitbetaling voorkomen;aangifte gedaan bij politie;vermeende fraude met gedeeltijke uitbetaling;schatting van niet-ontdekte fraude.Verzekeraars wordt tevens gevraagd de fraudegevallen per regio in te delen. Ook wil het CVS weten of bepaalde onderdelen (o.m. volmachtbedrijven) bij de aangeleverde cijfers buiten beschouwing zijn gebleven.

Reageer op dit artikel