nieuws

Juristen trekken uitspraak over landbouwvoertuigen in twijfel

Archief

Onder juristen is een discussie ontstaan over een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Het hof bepaalde dat de eigenaar van een landbouwvoertuig, een klant van assurantiekantoor De Jong & Tump in Ilpendam, formeel gesproken jarenlang zonder geldige WA-verzekering heeft rondgereden.

Net als het leeuwendeel van de landbouwvoertuigen en tractoren in ons land kon het betreffende voertuig sneller rijden dan 25 km per uur en voldeed het daarom niet aan de wettelijke eisen. Als in de polis is opgenomen dat het om een landbouwvoertuig of trekker gaat, terwijl het voertuig feitelijk niet aan de wettelijke definitie voldoet, is het volgens de rechter in Amsterdam niet verzekerd, ook al zegt de verzekeraar (Delta Lloyd in dit geval) van wel.
Een schriftelijke bevestiging van dekking door Delta Lloyd mocht niet baten en werd door de rechter als niet relevant terzijde geschoven. Door met het onverzekerde voertuig op de openbare weg te rijden, heeft de eigenaar zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. De rechter veroordeelde de landbouwer tot een boete van _ 380 en zijn voertuig werd ‘onttrokken aan het verkeer’.
Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor andere bezitters van tractoren, aangezien de meeste voertuigen tegenwoordig sneller kunnen rijden dan 25 km per uur. De techniek heeft de wetgever ook hier ruimschoots ingehaald. Met het oog daarop heeft voormalig minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, eind 2006 besloten dat de maximum snelheid voor trekkers met ingang van 2009 wordt opgetrokken naar 40 km per uur.
De landbouwer in kwestie heeft inmiddels beroep aangetekend tegen de uitspraak. Waarschijnlijk in het najaar van 2008 zal de Hoge Raad zich over de zaak buigen.
Verzekeringsrecht
Hoogleraar Verzekeringsrecht Han Wansink hoopt dat dit college verstandiger zal zijn dan de Amsterdamse rechter, want volgens hem klopt er niet veel van de uitspraak. “Een landbouwtrekker is gewoon een motorrijtuig en volgens de WAM rust op de eigenaar de plicht om dit te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dat heeft de landbouwer ook gewoon gedaan. Achterliggende gedachte is volgens de WAM dat eventuele slachtoffers worden beschermd door deze verzekering. Dat is het uitgangspunt. En dat verandert niet op het moment dat een trekker sneller kan rijden dan 25 km per uur. In dit verband wijs ik ook nog maar eens op een beroemde uitspraak van het Benelux gerechtshof, gedaan in 1988, in een zaak rond een opgevoerde bromfiets. Ook toen werd bepaald dat de bescherming van slachtoffers het zwaarst moet wegen. De verzekering was gewoon van kracht, ook al voldeed de bromfiets niet meer aan de wettelijke definitie.”
De raadsman van de landbouwer, Tjalling van der Goot, onderschrijft de visie van Wansink. “Naar mijn mening blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid in het leven is geroepen puur ter bescherming van een eventueel slachtoffer. [ .] In mijn visie heeft mijn cliënt zich dan ook niet schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, hij heeft zijn voertuig niet onverzekerd op de openbare weg gebruikt.”
Polistekst
Volgens Jan Fonk, hoofd Agrarisch Bureau van Interpolis, hoeven verzekerden met een landbouwwerktuigenpolis bij Interpolis niet te vrezen voor onverzekerdheid. “De polistekst die leidde tot veroordeling van deze tractoreigenaar komt bij Achmea niet voor. Volgens onze polisvoorwaarden is een landbouwwerktuig ‘het werktuig dat op het verzekeringsbewijs is omschreven’. Daar worden geen beperkingen verband houdend met snelheid aan toegevoegd. Dat geldt ook voor klanten met een verzekering bij Topland. Onze klanten hebben daarom wel een geldige verzekering voor hun tractoren.”
Inmiddels heeft de kwestie ook tot Kamervragen geleid. Ernst Cramer van de ChristenUnie wil van de minister van Verkeer en Waterstaat weten of het klopt dat nu circa 90% van de trekkers onverzekerd rondrijdt. Ook is hij benieuwd naar de stand van zaken rond de kentekening en registratie van landbouwtrekkers en de invoering van het trekkerrijbewijs.
ook tot Kamervragen geleid.

Reageer op dit artikel