nieuws

Juridische strijd om klanten in Nistelrode

Archief

Een voormalig werknemer van de plaatselijke Rabobank in Nistelrode is van mening dat zijn ex-werkgever zijn assurantiekantoor probeert klein te krijgen. De Rabobank ontkent dit, maar heeft wel aangifte gedaan van vervalsing van een intermediairwijziging door de tussenpersoon. Ook Interpolis deed aangifte.

De aanhouding van de tussenpersoon, begin november, na de beide aangiften, vormde een climax in de concurrentiestrijd tussen de voormalige bankmedewerker en diens ex-werkgever. De ECD trof bij haar onderzoekingen een “valselijk opgemaakte” intermediairwijziging aan, en bovendien een schademelding, waarin volgens de ECD door de tussenpersoon de toedracht van de schade zou zijn gewijzigd.
Volgens de tussenpersoon in kwestie is er bij de Rabobank sprake van broodnijd. “Ik heb inmiddels zo’n negenhonderd voormalige Rabo-klanten in m’n portefeuille. Allemaal door middel van eerlijke en gezonde concurrentie. Nu proberen ze me kapot te maken doordat ik één foutje heb gemaakt in de tienduizenden formulieren die jaarlijks door m’n handen gaan.” Het foutje betreft het eigenhandig invullen van een intermediairwijziging. De tussenpersoon zegt dat hij de wijziging heeft ingevuld na telefonische opdracht van de verzekerde. Volgens de ECD heeft de betreffende klant echter verklaard nooit zo’n opdracht te hebben gegeven. Volgens de tussenpersoon heeft de klant deze verklaring weer ingetrokken.
Hoewel de man geen agent is van Interpolis (Interpolis doet geen zaken met het vrije intermediair), werkte hij – volgens de Rabobank – als verzekeringsadviseur voor enkele klanten van de bank. Op het moment dat er bij Interpolis een schadeformulier van één van deze klanten binnenkwam dat vragen opriep, werd door Interpolis een onderzoek gestart. Dit onderzoek leidde tot aangifte bij de ECD, die vervolgens constateerde dat op het schadeformulier de toedracht van de schade was veranderd. De tussenpersoon in kwestie had het formulier bovendien ingevuld en ondertekend, terwijl de betrokken verzekerde (zo verklaarde deze aan de ECD) hem daar geen opdracht toe had gegeven.
De ECD heeft inmiddels proces verbaal opgemaakt, welke aan de officier van justitie is gezonden. Bovendien heeft de ECD haar bevindingen gerapporteerd aan de SER.

Reageer op dit artikel