nieuws

Juridische kosten drijven schadelast werkgeversaansprakelijkheid op

Archief

De kosten van advocaten en andere juridische hulpverleners drijven naar de mening van Airmic, de Britse organisatie van riskmanagers, het toenemende aantal schadeclaims op werkgeversaansprakelijkheidfsverzekeringen op en daarmee de schadelast

Volgens cijfers van Airmic maken juridische kosten tot 60% van de geclaimde bedragen uit. het gemiddelde claimbedrag uit. Dit bedrag staat volgens de organisatie niet in verhouding tot de toegevoegde waarde die juristen leveren aan de schadeafwikkeling. Het tegengaan van deze trend is in haar ogen dan ook nodig om de Amerikaanse claimcultuur, die meer en meer voet zet op Europese bodem, tegen te gaan.

Reageer op dit artikel