nieuws

Jubelstemming levenproductie slaat om

Archief

Na een geweldig eerste kwartaal is de verkoop van individuele levensverzekeringen in het tweede kwartaal behoorlijk afgevlakt. Ten opzichte van de maanden april, mei en juni 2005 werd in premieomzet nog een groei van 3% gerealiseerd tot _ 1.735 mln. Het aantal gesloten polissen daalde echter met 12% tot 289.000. Het eerste kwartaal had nog een groeicijfer laten zien van 25% tot een recordomzet van _ 2.885 mln premie.

In juni, de jongste maand waarover het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars) cijfers bekend heeft gemaakt, pluste de levenproductie met 3% tot _ 558 mln premie, uit 98.200 polissen (-8%). De posten tegen periodieke betaling leveren in juni 12% meer premie op (_ 148 mln); deze polissen vertonen over het hele tweede kwartaal geen groei. De koopsomproductie is in juni vrijwel gelijk: _ 409 (411) mln; het tweede kwartaal brengt hier 4% groei.
Over het eerste halfjaar hebben de individuele levensverzekeringen zo’n _ 650 mln meer premie opgeleverd dan in de eerste helft van 2005. Bijna _ 300 mln daarvan komt van direct ingaande lijfrenten en ruim _ 200 mln van uitgestelde lijfrenten. Verder zorgen levensloopverzekeringen voor een plus van _ 100 mln in de categorie ‘spaarverzekeringen’. Juni 2006 Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie (x. 1.000) kapitaal premie ineens (x. 1.000) kapitaal ineens Verzekeringen in geld 56,0 2.149,6 28,1 19,9 11,7 512,3 356,3 w.v. hypotheek 5,4 479,7 8,6 7,2 0,0 1,2 0,6 pensioen uitgesteld 1,3 413,3 5,0 4,1 0,2 16,7 13,2 lijfrente uitgesteld 1,6 70,2 1,9 5,2 2,9 108,6 85,7 direct ingaande lijfrente – – – – 6,0 302,1 233,4 levenslang bij overlijden 33,8 167,9 4,9 0,0 0,6 6,1 1,6 spaarverzekering 3,2 94,7 3,1 2,8 0,4 10,8 13,7 risicoverzekering 8,1 893,3 4,0 0,0 1,1 47,6 1,2 overige verzekeringen 2,6 30,5 0,6 0,5 0,4 19,2 7,0 Verzekeringen in beleggingen 28,8 1.904,6 49,3 51,0 1,7 53,0 53,0 w.v. hypotheek 9,0 778,8 19,9 16,5 0,1 7,7 2,5 pensioen uitgesteld 4,1 388,3 7,4 5,5 0,1 3,7 2,4 lijfrente uitgesteld 2,7 95,4 5,0 2,1 1,2 26,3 32,4 direct ingaande lijfrente – – – – 0,1 2,5 3,1 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 12,4 619,9 16,4 26,5 0,2 12,2 11,9 risicoverzekering 0,1 9,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,5 12,7 0,6 0,4 0,0 0,7 0,7 Juni 2005 Verzekeringen in geld 48,0 1.878,9 27,8 22,9 10,9 517,1 346,0 w.v. hypotheek 6,5 457,4 10,0 5,5 0,0 0,1 0,1 pensioen uitgesteld 1,8 277,6 4,8 8,7 0,2 19,3 15,0 lijfrente uitgesteld 1,6 87,5 2,4 4,0 2,6 87,5 70,7 direct ingaande lijfrente – – – – 5,5 319,6 225,5 levenslang bij overlijden 24,0 114,3 3,0 0,1 0,5 1,7 1,1 spaarverzekering 3,3 99,0 3,1 3,4 0,6 30,9 26,2 risicoverzekering 8,1 784,7 3,7 0,7 1,0 43,0 1,0 overige verzekeringen 2,9 58,5 0,7 0,5 0,4 15,1 6,4 Verzekeringen in beleggingen 29,0 1.650,7 45,6 29,7 1,5 54,0 49,8 w.v. hypotheek 9,4 772,3 21,2 14,2 0,0 4,6 1,4 pensioen uitgesteld 4,5 324,4 7,5 4,4 0,1 2,9 2,7 lijfrente uitgesteld 4,7 154,6 6,3 2,7 1,0 29,5 27,2 direct ingaande lijfrente – – – – 0,1 2,5 6,6 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 9,4 370,0 9,6 7,7 0,2 14,1 11,3 risicoverzekering 0,2 10,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,8 18,7 0,8 0,5 0,0 0,3 0,6
(bedragen in _ mln)

Reageer op dit artikel