nieuws

Jorritsma laakt houding verzekeraars die advies Verbond in de wind

Archief

NOG 85 DAGEN tot de eerste millenniumschade

slaan
De problemen die IT-bedrijven ondervinden met hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, zijn volgens minister Jorritsma (EZ) geheel terug te voeren op de houding van ‘een aantal individuele verzekeraars die afwijken van het Verbondsadvies inzake millenniumschades’.
Minister Jorritsma reageert hiermee op de eerder deze zomer ‘Kamerbreed’ uitgesproken bezorgdheid over de opstelling van verzekeraars ten aanzien van IT-bedrijven en hun millenniumproblemen. De fracties van PvdA, D66, CDA en Groen Links hadden de bewindsvrouwe in een millennium-overleg verzocht (opnieuw) te bemiddelen tussen verzekeraars en de IT-branche.
Op basis van een gesprek met beide partijen komt de minister nu tot de conclusie dat er geen sprake is van een conflict tussen het Verbond van Verzekeraars en de IT-branche. “Het Verbond vervult in deze juist een bemiddelende rol”, zo schrijft Jorritsma in een brief aan de Kamer.
Hoewel zij geen maatschappijen bij naam noemt, blijkt uit haar beschrijving van het probleem overduidelijk dat Jorritsma haar pijlen onder meer richt op Nationale-Nederlanden, die vorig jaar besloot om enkele IT-bedrijven uit haar portefeuille te verwijderen. De minister schrijft: “Een aantal individuele verzekeraars heeft enige tijd geleden besloten de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van IT-bedrijven niet te prolongeren dan wel dekkingsbeperkingen in te voeren die verder gaan dan die uit het advies van het Verbond.”
De minister is bezorgd over de opstelling van dergelijke maatschappijen: “Ik betreur het dat deze verzekeraars het advies van het Verbond van Verzekeraars niet als beleidslijn hebben overgenomen. Mijns inziens brengt het Verbondsadvies de belangen van verzekeraars en verzekerden in balans”.
In het gesprek met de IT-branche en de minister heeft het Verbond van Verzekeraars toegezegd om voor de getroffen IT-bedrijven dekking met een zekere terugwerkende kracht te vinden, in samenwerking met een grote herverzekeraar en een aantal verzekeraars. Inmiddels zouden zich drie bedrijven gemeld hebben. Het Verbond zet zich momenteel in om voor deze bedrijven een oplossing te vinden.

Reageer op dit artikel