nieuws

Jongerenonderzoek Royal: werknemer van verzekeraar is een nummer

Archief

Verzekeraars en financiële adviesorganisaties zijn voor jongeren weinig aantrekkelijk als werkgever. Met name verzekeraars worden beschouwd als werkgevers waar de werknemer “niet meer dan een nummer is”.

Dit blijkt uit een telefonisch onderzoek onder zo’n tweehonderd werknemers (23-30 jaar) met een hbo- of WO-opleiding en in dienst van hun eerste werkgever. De enquête is uitgevoerd door Royal Nederland Leven in samenwerking met het marktonderzoeksbureau Nipo.
Uit diverse sectoren scoort het verzekeringsbedrijf opvallend laag: alleen de accountancy en bouw worden minder aantrekkelijk gevonden als werkgebied. Maar liefst 67% van de respondenten noemt verzekeraars en financiële adviesorganisaties weinig aanlokkelijke werkgevers; de banken scoren hier 17% lager.
Positief
Positief aan het werken bij een verzekeraar vinden de respondenten de hoogte van het salaris met secundaire arbeidsvoorwaarden (24%), de contacten met klanten en collega’s (22%) en de carrièremogelijkheden (20%).
Bij werkgevers in de financiële adviesmarkt wordt genoemd: het contact met klanten en collega’s (30%), de onafhankelijkheid en zelfstandigheid (20%), de hoogte van het salaris met secundaire arbeidsvoorwaarden (13%) en de ruimte voor eigen initiatief (12%).
Negatief
Negatieve kanten van een baan bij een verzekeraar is volgens de geënquêteerden de saaiheid/eentonigheid van het werk (25%), de commerciële/zakelijke benadering (19%), en het weinig aansprekende imago (10%).
Een loopbaan in de markt voor financiële diensten noemen respondenten weinig aanlokkelijk vanwege de saaiheid/eentonigheid (34%), grote werkdruk (15%), commerciële/zakelijke benadering (14%), en het weinig aansprekende imago (11%).
Imago
Het imago van de verzekeringsbedrijfstak wordt als slecht beoordeeld: 53% van de geënqueteerden denkt dat de werknemer daar “niet meer dan een nummer is”. Van de ondervraagden werkzaam in een andere sector dan de financiële wereld zegt 44% geen interesse in een baan in het bank- of verzekeringswezen te hebben, dan wel geen passende opleiding (28%) te hebben gevolgd of het imago negatief te vinden (17%).
Van de ondervraagden was meer dan de helft via het ‘informele circuit’ aan de slag gekomen, onder meer via uitzendbureau (17%), opleiding of stage (17%), en open sollicitatie (16%).

Reageer op dit artikel