nieuws

Jonge mannen blijken grootste brokkenmakers in het verkeer

Archief

Mannelijke automobilisten, vooral jongeren, zijn volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) veel grotere brokkenpiloten in het verkeer dan hun vrouwelijke collega’s.

Uit de recent gepubliceerde Risicostatistiek Personenauto’s blijkt dat mannen tot 20 jaar 25% kans hebben om achter het stuur schade te veroorzaken. Bij vrouwen is dat de helft minder. Ook het gemiddelde schadebedrag blijkt bij jonge mannen met bijna _ 4.000 tweemaal zo hoog te zijn als bij jonge vrouwen.
Als ze ouder worden, blijven mannen vaker schade veroorzaken dan vrouwen. Alleen vrouwelijke automobilisten tussen de 51 en 60 jaar veroorzaken gemiddeld meer schade per incident dan hun mannelijke leeftijdgenoten.
Roze tarieven
Bij de relevantie van onderzoek naar het rijgedrag en de schaderisico’s van de verschillende seksen kunnen inmiddels wel vraagtekens worden geplaatst, aangezien steeds minder verzekeraars nog speciale ‘roze’ tarieven hanteren. Zeer recent heeft ook Allianz dit vrouwentarief afgeschaft.
Volgens internetvergelijker Independer kennen momenteel alleen de verzekeraars Klaverblad en – in sommige gevallen – Ohra verschillende tarieven voor mannen en vrouwen. Ook de Profielpolis van EAG Assuradeuren kan nog worden gesloten: een voortzetting van de oude Zwolsche Algemeene-verzekering, de eerste autopolis waarbij een vrouwentarief werd toegepast. Risicodragers van de Profielpolis zijn London, Reaal en Avéro.
Verder kunnen vrouwen op internet goedkoper terecht bij Verzekeruzelf.nl (risicodragers o.m. Royal & SunAlliance, London en AIG) en biedt Generali-dochter De Nederlanden van Nu op de website www.zijrijdtbeter.nl een autoverzekering uitsluitend voor vrouwen.
Verwarring
Bij het Verbond van Verzekeraars is de nodige verwarring ontstaan over het exacte tijdstip waarop in de Europese Unie sekseneutrale tarieven moeten zijn ingevoerd. In 2004 heeft het Europees Parlement de richtlijn ‘Geslachtgelijkheid’ aangenomen. Deze richtlijn is er speciaal op gericht om een einde te maken aan de huidige verzekeringspraktijk met verschillen in premies en kortingen voor mannen en vrouwen.
Officieel kregen de EU-lidstaten twee jaar de tijd om de regels in te voeren. Verzekeraars kregen vanwege te verwachten uitvoeringsproblemen nog vier jaar extra. Een kleine rekensom leert dan dat de tarieven pas in 2010 sekseneutraal moeten zijn. Lidstaten mogen voor verzekeringen een uitzondering maken, mits hier nadrukkelijk actuariële grondslagen voor zijn.
Er zijn echter ook juristen die verwijzen naar de Europese Wet Gelijke Behandeling, op grond waarvan sinds eind 2007 discriminatie op grond van sekse is verboden.

Reageer op dit artikel