nieuws

Jan Vooys en Jan Voois

Archief

In AM 2, pag. 28 is een storende fout geslopen. Bij het artikel ‘NVG neemt uitvaartportefeuille Levob over’ stond een foto afgebeeld van Jan Voois, daar waar Jan Vooys had moeten staan.

De in AM 2 afgedrukte Jan Voois (foto links) is eigenaar van VAS (Voois Actuarial Services) uit Amersfoort. Als zelfstandig actuaris houdt hij zich voornamelijk bezig met schade-actuariaat. Als actuaris adviseert hij ook de Landelijke Samenwerking voor Uitvaartverenigingen zonder Winstoogmerk (LUSW).
In AM 2 had geplaatst moeten worden het portret van Jan Vooys (foto rechts). Vooys is de in het artikel geciteerde directievoorzitter van de Nederlandse Verzekeringsgroep (NVG).

Reageer op dit artikel