nieuws

Jaarwinst Aon weer € 18 mln

Archief

Aon Nederland heeft vorig jaar een nettowinst behaald van € 18,7 mln, tegen € 18,2 mln een jaar eerder

De operationele kosten stegen met 13%. Grootste kostenpost vormt het uit 1.429 (1.441) fte bestaande personeel: kosten € 109,1 (96,2) mln. De omzet, waarover Aon geen mededeling wenst te doen, steeg met 11% tot naar schatting een kleine € 200 mln. De autonome groei bedroeg 10%, de overname van actuarieel adviesbureau Consultas zorgde voor nog een procent omzetgroei. Alle Aon-onderdelen droegen bij aan de groei, vooral de takken Brand en Aansprakelijkheid.

Reageer op dit artikel