nieuws

Jaarrekening Wabb sluit met tekort

Archief

De jaarrekening van de Dienst Uitvoering Wabb sloot vorig jaar met een tekort van ruim een ton. Verzekeraars hebben echter een ton meer bijgedragen in de kosten van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb).

In totaal ontving de Dienst Uitvoering Wabb van de Sociaal-Economische Raad (SER) vorig jaar ruim f 2,3 (2,4) mln aan bijdragen. Levensverzekeraars betaalden f 519.245 (478.710) en schadeverzekeraars f 584.994 (500.470). Aan heffingen van het intermediair ontving de dienst f 736.518 (984.030), 25% minder dan een jaar eerder.
De retributies stegen naar f 480.625 (409.979), zodat per saldo het aandeel van tussenpersonen uitkwam op f 1,2 (1,4) mln. Aan overige baten, waaronder verkoop van het Openbaar Register incasseerde de dienst f 96.921 (93.434).
Kosten
De kosten van uitvoering van de Wabb namen met een halve ton toe tot ruim f 2,5 mln. Het tekort van f 111.347 (10.853) is ten laste gebracht van het eigen vermogen dat eind vorig jaar bijna f 1,8 (1,9) mln bedroeg.
Voor dit jaar wordt een negatief resultaat van zes ton verwacht, waardoor het eigen vermogen nog verder zal dalen. De Dienst Uitvoering Wabb acht een eigen vermogen van f 1 mln voldoende.
Inschrijvingen
In het register voor assurantietussenpersonen hadden vorig jaar 1.880 inschrijvingen plaats, waaronder 228 voor het A-niveau en 1.652 voor het B-niveau. Er werden 1.927 namen van tussenpersonen doorgehaald, waarvan 223 met een A-inschrijving en 1.704 met een B-inschrijving.
Het totale aantal geregistreerde tussenpersonen daalde daarmee tot 23.187 (23.234), waarvan 4.074 met een A-inschrijving en 19.113 met een B-inschrijving. Het aantal gevolmachtigde agenten steeg met 15 naar 372, het saldo van 35 inschrijvingen en 20 doorhalingen.
De Commissie Bezwaarschriften ontving vorig jaar 196 bezwaarschriften, waarvan elf tegen de jaarlijkse Wabb-heffing en 185 tegen een Wabb-besluit. Van deze 185 bezwaaaschrifcten werden er 110 (61) meteen ingetrokken na een nadere toelichting door de SER. Het aantal verzonden Wabb/enquêteformulieren waarmee de feitelijke leiding en rechtsvorm van een bedrijf worden getoetst, is gestegen naar 3.000 (2.000).

Reageer op dit artikel