nieuws

Jaarlijks voor miljard aan valse schadeclaims ingediend

Archief

Volgens een onderzoek van CMC/T11 Company, dat in opdracht van het Verbond van Verzekeraars is uitgevoerd, wordt in ons land jaarlijks voor bijna € 1 mld aan valse schadeclaims ingediend. Dat is twee keer zoveel als tot nu toe werd aangenomen. Gemiddeld wordt bij een op de tien claims gefraudeerd. 

De fraudeomvang in de particuliere markt komt volgens het onderzoek uit op een totaalbedrag van € 633 mln. In deze sector wordt 20% van de claims ten onrechte uitgekeerd. Meer dan de helft van alle fraude in de particuliere schademarkt komt op het conto van motorrijtuigenverzekeringen. Het totaal aan geraamde fraude in de zakelijke markt komt uit op € 305 mln. Hier wordt bijna 10% van de claims ten onrechte uitgekeerd en zijn brand- en motorrijtuigenverzekeringen het meest fraudegevoelig.
Bij het Verbond is inmiddels een ‘deltaplan’ in de maak, om de pakkans het komende jaar met een factor tien te vergroten. De leden zullen ook worden ‘afgerekend’ op hun frauderesultaten. Per maatschappij is bekend welk aandeel men heeft in het fraudetotaal in een bepaalde branche. Met deze cijfers in de hand kan dus precies worden aangegeven hoe groot het probleem per maatschappij is. Als een verzekeraar zijn eigen fraudecijfer met een factor tien naar beneden moet brengen, is vrij nauwkeurig aan te geven om welke bedragen het gaat en hoeveel mensen je daarvoor aan het werk kunt zetten, aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel