nieuws

IT-branche roept hulp minister in

Archief

De branche-organisatie voor IT-bedrijven (Fenit) heeft minister Jorritsma afgelopen week gevraagd in te grijpen om Fenit-leden te behoeden voor onverzekerde blootstelling aan millenniumclaims.

Volgens Fenit is het millenniumrisico volledig uitgesloten in lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, in weerwil van het advies van het Verbond van Verzekeraars om alleen bij nieuwe contracten uit te sluiten. Hierdoor valt het millenniumrisico (ook uitloop) voor de IT-bedrijven geheel buiten de dekking van hun aansprakelijkheidsverzekering. De branche-organisatie vraagt de minister maatregelen te treffen om de ‘onevenwichtige opstelling van verzekeraars te beïnvloeden’.
De noodkreet aan de minister staat los van de nog lopende onderhandelingen tussen de Fenit en het Verbond van Verzekeraars over IT-bedrijven, waarvan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering eenzijdig door verzekeraars is opgezegd.

Reageer op dit artikel