nieuws

IT-bedrijven eerder aansprakelijk voor 2000-probleem dan vermoed

Archief

Leveranciers van IT-producten kunnen verplicht worden hun software millenniumbestendig te maken, zelfs als de garantietermijn al lang is verstreken. Dit volgt uit een recente uitspraak in een kort geding.

Inzet van het kort geding afgelopen maand voor de rechtbank van Almelo, was de vraag wie verantwoordelijk is voor het millenniumbestendig maken van IT-producten. Tegenover elkaar stonden het bedrijf Genap (gebruiker van de software) en Improve Information Systems (softwareleverancier).
De rechtbankpresident kwam binnen twee dagen tot zijn oordeel: de leverancier is op basis van het leveringscontract verplicht tot millenniumherstel van zijn product. Het feit dat de garantietermijn van drie maanden reeds lang verstreken is, doet niets af aan het feit dat de leverancier rekening had moeten houden met het millenniumprobleem. Hiermee werd de door de producent in eerste instantie aangeboden quick scan van het product, op kosten van de afnemer, als volstrekt onvoldoende afgedaan. Deze quick scan-methode wordt momenteel door veel IT-leveranciers gehanteerd.
Levensduur
Het voor de rechter gebrachte contract dateerde uit 1994 en handelde over de levering van hard- en software. De feitelijke levering vond plaats in 1997. Volgens de rechter mocht de afnemer verwachten dat het systeem de eeuwwisseling zou bereiken. Voor professionele automatiseerders was het millenniumprobleem in 1997 een feit van ‘algemene bekendheid’, aldus de uitspraak. Aangezien in het leveringscontract geen levensduur van het systeem stond vermeld, en de waarde van het systeem f 600.000 bedroeg, mocht de afnemer volgens de rechter bovendien zelf de levensduur er van bepalen. Dat volgens de IT-leverancier de afnemer zelf een fiscale afschrijvingstermijn van drie jaar hanteert, deed volgens de rechter niet ter zake.
De vordering van de afnemer om een ‘millenniumgarantie’ werd door de rechter afgewezen. Een dergelijk vergaande verplichting werd niet redelijk geacht. Volgens de Almelose rechter moet de leverancier zich voldoende inspannen om millenniumherstel te bereiken, maar kan deze niet verplicht worden het herstel daadwerkelijk te bereiken.

Reageer op dit artikel