nieuws

Is FBTO wel een direct-writer?

Archief

Is FBTO wel een direct-writer?

Van direct-writers mag je op Internet toch wel wat extra’s verwachten. Is het niet de rechtstreekse verkoop van verzekeringen, dan toch minstens ruimhartige verwijzingen naar manieren om met de maatschappij in contact te treden. Zo niet bij FBTO.
door Marenna van Reijsen en Joost Steins Bisschop
FBTO
www.fbto.nl
FBTO ontvangt ons in haar bloementuin. Een klein menu met meer dan tien keuzes, gerubriceerd naar algemene onderwerpen (het magazine, brochure-aanvraag, rentestanden) en productgroepen (zoals woonhuis & recreatie, bancaire diensten, levenproducten).
Het is onduidelijk waarom op deze welkomstpagina gerept wordt over ‘Produkt Viewer no 8’. We hebben de eerste zeven blijkbaar gemist. Trouwens: met de taal mag FBTO wel eens wat zorgvuldiger omgaan. Het groene boekje ligt blijkbaar niet tussen het tuingereedschap van het bloemenmeisje.
Het magazine brengt nieuwtjes uit ‘Kortom’, het magazine dat FBTO drie maal per jaar aan al haar relaties toestuurt. Bij de ‘brochure-aanvraag’ is het mogelijk om lege formulieren te versturen, ondanks de waarschuwing dat dat niet mag. Maar wat doe je, als ome agent zegt dat iets niet mag? Juist. Wij dus ook. Na het versturen van het al dan niet ingevulde formulier verwijst FBTO je naar een niet bestaande pagina (http://www.fbto.nl/fbto/default.htm) met als gevolg dat de browser een foutmelding presenteert (‘The requested URL was not found’). Oeps.
Brochureware
De productgroepen worden basaal gepresenteerd; dit is een duidelijk geval van brochureware. Met een mogelijkheid om online premies te laten berekenen. De ‘premievergelijking’ is een leuk idee; de gebruiker wordt gevraagd wat hij nu aan een bepaalde premie kwijt is, vervolgens berekent FBTO dat het toch wel goedkoper kan, of niet (“Helaas kunnen wij onze verzekering niet goedkoper dan uw huidige verzekering aanbieden”). We kregen de indruk dat er een rekenfout in de berekening zit, de omvang van het berekende voordeel werd ons niet duidelijk. Aardig blijft het dat de consument de premie die hij nu betaalt mag invoeren; dat leidt tot een grotere betrokkenheid bij de berekening. Des te opvallender is dat FBTO hier helemaal niets mee doet.
De rubriek ‘Nieuws’ is opvallend ongedateerd (“Onlangs is besloten dat…”); wel wordt nog verwezen naar een rapport van de consumentenbond uit maart 1996. Naar hetzelfde rapport wordt overigens verwezen bij de opmerking over ‘de uiterst lage rente’ (bancaire diensten). In meer dan een jaar kan een en ander toch veranderen. Papier is misschien geduldig, het beeldscherm niet. Het doet vermoeden dat veel informatie rechtstreeks van een folder is weggekaapt.
De ‘On-Line Offerte’ biedt de mogelijkheid tot het laten berekenen van een vijftal verzekeringen, daarnaast worden premietabellen aangeboden.
De berekeningen zijn eenvoudig van soort (te vergelijken met ZLM, zoals in vorige nummer van AM besproken).
Zo langzamerhand mag je dergelijke berekeningen als een standaard beschouwen bij zeker de grotere spelers in de branche.
Conclusie
Heel standvastig vindt FBTO dat haar Internet-site een heel eigen, aparte plaats inneemt in de communicatie naar buiten. Dat is allemaal best, als we daar dan maar terecht kunnen voor al onze vragen. En dat kunnen we niet. We kunnen ons bijvoorbeeld niet verzekeren, om maar wat te noemen. Wel een brochure aanvragen, geheel vrijblijvend. Terwijl online verzekeren toch niet iets is wat totaal vreemd is in Nederland.
FBTO is toch een direct-writer? Wanneer mogen we een ijsje?, vroeg ik vroeger regelmatig aan mijn vader. “Direct”, zei hij dan. En dan duurde het nog heel lang. Maar uiteindelijk kreeg ik het wel altijd. Heb vertrouwen.
Marenna van Reijsen is hoofd publicaties en onderzoek van New Media Marketplace (NMM), een kenniscentrum op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in onder meer de financiële dienstverlening. Joost Steins Bisschop is directeur van de SPC Groep, waarvan NMM onderdeel is.
Beoordeling FBTO
Vorm & inhoud
Voortdurend blijft het bloemenmeisje van FBTO ons vriendelijk aankijken, ongeacht de gegevens die we haar toesturen. Ze gaat irriteren, neemt te veel ruimte in, zeker op de ‘normale’ schermen (640 x 480). Afhankelijk van de productgroep die men opvraagt, ontwikkelt zich een lange rol met tekst. De teksten zijn uitgebreid, iedere tekst is onderverdeeld in zo’n drie à vier paragrafen, waar de gebruiker doorheen kan springen. Meer ook niet. We kunnen door hyperlinks altijd terug naar het begin van de rol, niet naar het begin van de site. Goed dat er een back-toets is op onze browser.
De vele pagina’s zijn op verschillende manieren benaderbaar. Zonder dat het stoort, lijkt de site daardoor uitgebreider dan zij in werkelijkheid is; vergelijk het met een spiegeldoolhof, daar wil je ook wel eens de weg kwijt raken.
Mediumgebruik
De On-Line offerte, in combinatie met de premievergelijking, doet wat het verondersteld wordt te doen. FBTO is trots op haar telefoondokter, misschien wel terecht ook. Waarom zit deze figuur dan niet op het net? We zouden hem zo graag willen vragen hoe een ‘muisarmpje’ voorkomen kan worden. Maar we kunnen hem niet eens bellen.
De actualiteit is moeilijk vast te stellen. De grafiek van het Oranje Investeringsfonds eindigt in mei 1996. Dat stemt niet vrolijk, zeker niet omdat de beursontwikkeling niet de aanleiding kan zijn om het verdere verloop van de grafiek weer te geven. Gemiste kans. PLK = Prikkel & Betrokkenheid
De berekeningen zijn eenvoudig, snel in te vullen. Het is toch leuk om te weten dat bij een Totaal Zorgpakket de verblijfskosten voor de stottertherapie voor 100% worden vergoed. Maar dan, maar dan. Dan kkkkkunnen we niet verder als we besluitvaardig zijn. Immers FBTO benaderen kan alleen maar door een brochure op te vragen; een e-mail adres wordt nergens gegeven. Een telefoonnummer is ergens heel ver en diep verstopt. We denken zelfs dat het er per ongeluk staat.

Reageer op dit artikel