nieuws

Irritatie bij Verbond over brandbrief NVA

Archief

De levensverzekeraars hebben geïrriteerd gereageerd op de brandbrief van de NVA, waarin de tussenpersonenorganisatie aandringt op drastische verbeteringen van de administraties van verzekeraars.

Het bestuur van de sector Leven heeft de NVA antwoord gegeven door middel van een brief van prof.dr. Erik Fischer, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Fischer stelt daarin dat “wij de nodige vraagtekens plaatsen bij de wijze waarop u aandacht voor dit onderwerp heeft gevraagd en wij menen dat deze contraproductief is”.
“Vanuit irritatie over uw brief” geeft Fischer commentaar op twee punten uit de NVA-brandbrief. Volgens de Verbondsdirecteur vinden de levensverzekeraars het allereerst “zeer ongelukkig” dat de NVA het probleem plotseling, en begeleid met de nodige publiciteit, aansnijdt. “Een vroegtijdig signaal, wellicht uitmondend in een gesprek, had het bestuur zeer op zijn plaats geacht”, aldus Fischer.
“In de tweede plaats zien wij niet in hoe deze actie bijdraagt aan een verbetering van het imago van de bedrijfstak, integendeel. Het grote publiek moet nu de indruk hebben dat alle levensverzekeraars gebrekkige administraties hebben en kampen met achterstanden. Dit laatste is ook ten opzichte van verzekeraars die niet getroffen zijn door achterstanden absoluut niet correct.”
Hier en daar
Fischer gaat in één alinea in op de eigenlijke problematiek: administratieve fouten en achterstanden. “Het bestuur van de sector Levensverzekering stelt vast dat niet ontkend kan worden dat (hier en daar) in de markt op bepaalde gebieden gekampt wordt met achterstanden in de administratieve verwerking. (…) Het zal duidelijk zijn dat die verzekeraars die kampen met dit probleem zich zeer inspannen om de achterstanden weg te werken.”
In een reactie op de ‘boze’ brief van Fischer richt de NVA zich op dit laatste punt. “We zijn blij dat het Verbond van Verzekeraars de boodschap in essentie onderschrijft.”
In zijn brief schrijft Fischer overigens een deel van het administratieprobleem toe aan de tussenpersonen. “In bepaalde marktsegmenten moet over een groot gedeelte van de aanvraagformulieren nadere informatie bij de tussenpersoon worden ingewonnen, vanwege onvolledigheid van de aangeleverde gegevens. Wellicht is hier nog ruimte om tot een verminderde administratieve druk op verzekeraars te komen.”

Reageer op dit artikel