nieuws

IQ-plan: eerste universal- lifeproduct Interlloyd

Archief

Interlloyd Leven heeft het eerste universal-lifeproduct geïntroduceerd. Het IQ-plan is vooralsnog alleen onder een selecte groep tussenpersonen uitgezet.

IQ staat voor Interlloyd Quality. Voor de totstandkoming van het product is dankbaar gebruik gemaakt van de universal-lifesystemen van Falcon Leven, waarvan Interlloyd Leven inmiddels onderdeel uitmaakt.
Ondanks die systeemtechnische achtergond wijkt het Interlloyd-product volgens directeur Wim Hoek sterk af van de Falcon-producten. “Er zijn nauwelijks overeenkomsten. Wij richten ons ook op een ander marktsegment: het topsegment van het intermediair en aansluitend ook van de klant.”
De provisieregeling van het IQ-plan is gebaseerd op doorlopende provisie. Vanaf de aanvang van een contract wordt jaarlijks 8% van de premie uitgekeerd. Eventuele bonusprovisie is afgeleid van de netto-jaarpremie, in plaats van het jaarlijkse provisie-inkomen. Malusprovisie hanteert Interlloyd niet.
De administratie van het universal-lifeproduct is zo ingericht, dat het IQ-plan indien gewenst, voorzien kan worden van het label van de tussenpersoon. Interlloyd komt hiermee tegemoet aan de wens van het intermediair.
Fondsen
Voor het IQ-plan heeft Interlloyd zeven beleggingsfondsen in het leven geroepen, die alle beheerd worden door Fortis Investments. Het gaat om twee aandelenfonds, twee obligatiefondsen en twee depositofondsen; alledrie de categorieën hebben een Nederlandse en internationale variant. Een mixfonds is ook mogelijk.
De minimale jaarpremie voor het IQ-plan is f 1.200. Een éénmalige koopsom moet minimaal f 3.000 bedragen, terwijl voor aanvullende koopsomstortingen een ondergrens van f 500 bestaat.
Switchen tussen de zeven fondsen kan twee maal per jaar gratis. Daarna kost een overstap f 75.

Reageer op dit artikel