nieuws

Inzittendenverzekaar valt niet onder Regeling Buitengerechtelijke Kosten

Archief

Is een inzittendenverzekeraar te beschouwen als een aansprakelijkheidsverzekeraar? Niet in de zin van de Regeling Buitengerechtelijke Kosten Letsel (RBK-L), zo oordeelt de GeschillenCommissie Schadeverzekeraars.

Een bestuurder van een auto overlijdt als gevolg van een eenzijdig ongeval. Zijn inzittendenverzekering biedt onder meer dekking voor het overlijdensrisico van de inzittenden, waarbij de schade die als gevolg van de dood wordt vergoed, vastgesteld wordt aan de hand van de aansprakelijkheidsregels in het Burgerlijk Wetboek.
De rechtsbijstandverzekeraar vordert namens de nabestaanden de vergoeding van de schade bij de inzittendenverzekeraar. Ook doet hij aanspraak op de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten bij de inzittendenverzekeraar. Beide verzekeraars zijn deelnemer aan de Regeling Buitengerechtelijke Kosten Letsel (RBK-L). Deze regeling beoogt discussies tussen een aansprakelijkheidsverzekeraar en een rechtsbijstandverzekeraar over de vergoeding van deze kosten overbodig te maken
Aansprakelijkheidskwestie
Volgens de rechtsbijstandverzekeraar is de regeling echter niet van toepassing, omdat het hier geen aansprakelijkheidskwestie betreft. De inzittendenverzekering ziet hij als een verzekering die – als aan de voorwaarden is voldaan – tot uitkering komt. Dit betekent dat er geen sprake is van een aansprakelijkheidskwestie, maar van een contractueel geschil en in die zaken worden, zo stelt de rechtsbijstandverzekeraar, de buitengerechtelijke kosten op basis van een uurtarief geclaimd.
De inzittendenverzekeraar meent echter, dat de regeling geen onderscheid maakt tussen een aansprakelijkheidskwestie en een contractueel geschil: het begrip aansprakelijkheidsverzekeraar is niet gedefinieerd in de RBK-L. De inzittendenverzekering is een onderdeel van een motorrijtuigenverzekering, waarop dekking wordt verleend volgens de aansprakelijkheidsregels in het Burgerlijk Wetboek. Om die reden beschouwt de verzekeraar zich wel als een aansprakelijkheidsverzekeraar. Door het betalen van de lumpsum heeft hij aan zijn verplichtingen voldaan.
Directe verzekering
De Geschillencommissie is van mening dat uit de regeling niet is af te leiden dat deze ook geldt voor gevallen waarin een aansprakelijkheidsverzekeraar een polis heeft afgegeven met een gemengd karakter; de rubriek Inzittenden is een directe verzekering die tot uitkering komt zonder dat er sprake is van aansprakelijkheid. Gezien de grondslag, de aard en omvang van de dekking verschilt een inzittendenverzekeraar te veel van een aansprakelijkheidsverzekeraar om deze als deelnemer aan de regeling te beschouwen. De gerechtelijke kosten die gemaakt zijn door de rechtsbijstandverzekeraar vallen niet onder de regeling, luidt het oordeel. De beoordeling van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten en de vorderbaarheid valt buiten de competentie van de commissie.

Reageer op dit artikel