nieuws

Inzicht berekening van letselschades

Archief

Het NRL (Nederlands Rekencentrum Letselschade) start met algemene rekenkundige cursussen voor letsel- en overlijdensschade.

Hiermee wil het NRL schade-experts en LSA-advocaten in staat stellen om de geëiste of te eisen schadebedragen beter te onderbouwen c.q. te doorgronden. De eendaagse cursussen hebben niet de opzet om te leren zelfstandig een (actuariële) schadeberekening te maken, omdat dit in de praktijk veelal wordt uitbesteed.
Bij onvoldoende inzicht kan het schadebedrag dat uit de (rekenkundige) uitwerking van de uitgangspunten voortvloeit ten onrechte tienduizenden om soms zelfs honderduizenden guldens te hoog of te laag zijn, betoogt het NRL. De cursussen wordt gehouden in het Holiday Inn Hotel in Utrecht en kosten f 595. Op 11 juni was de eerste cursus over letselschadeberekening. Op 16 juni is het onderwerp overlijdensschade. Daarna worden de cursussen maandelijks gehouden. Voor meer informatie: NRL, tel. 030-230.44.90.

Reageer op dit artikel