nieuws

Invoering WAZ zet mkb’ers aan tot nadenken over aov

Archief

Niet minder dan drie van de vier ondernemers die niet over een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschikken, willen zich als gevolg van de invoering van de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) gaan oriënteren voor een aov.

Dit is een van de uitkomsten uit een onderzoek dat recentelijk in opdracht van De Amersfoortse is gehouden onder driehonderd zelfstandige ondernemers en directeuren/grootaandeelhouders in het midden- en kleinbedrijf. Het onderzoek is uitgevoerd door het Centrum voor Marketing Analyses.
Drie van de vijf ondernemers in het mkb zijn onbekend met de financiële risico’s die voor hen zijn ontstaan met het van kracht worden van de WAZ per 1 januari van dit jaar. Die risico’s worden gevormd door het strengere arbeidsongeschiktheidscriterium (gangbare arbeid) en de inkomenstoets die in de WAZ zijn vastgelegd.
Aov-verzekerden
Van de zelfstandige ondernemers heeft 60% een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. De helft van die verzekerden gaat er van uit, dat de aov ook financiële gaten als gevolg van de WAZ opvult, hetgeen niet automatisch het geval is.
De Amersfoortse is een van de maatschappijen die haar verzekerden de mogelijkheid heeft geboden de gaten die in de WAZ zijn ontstaan, bij te verzekeren. Daar hebben bij deze maatschappij inmiddels meer dan 10.000 polishouders gebruik van gemaakt.
Verdiepen
De helft van alle ondernemers is voornemens zich nader te verdiepen in de WAZ, ongeacht of men er al dan niet mee bekend is. Met name mkb’ers zonder aov en mkb’ers in de leeftijdscategorie van vijftig jaar en ouder verdiepen zich zonder externe hulp in de nieuwe WAZ. Mkb’ers in de leeftijd tot en met 49 jaar willen zich significant vaker dan ouderen door de assurantietussenpersoon of accountant laten informeren over de nieuwe wetgeving, aldus De Amersfoortse.
Van de andere helft van de mkb’ers (zij die zich dus niet druk maken over de eventuele inkomensgevolgen van de WAZ) zal 23% zich te zijner tijd laten informeren door boekhouder, accountant, verzekeraar of adviseur.

Reageer op dit artikel