nieuws

Investeringen leiden tot lichte winstdaling ONVZ

Archief

De omzet van ziektekostenverzekeraar ONVZ is vorig jaar met 11,1% toegenomen tot f 140,5 (126,5) mln. Het netto resultaat is licht gedaald tot f 5,2 (5,7) mln, hetgeen door ONVZ vooral wordt toegeschreven aan de grote investeringen in informatie-technologie en nieuwbouw.

ONVZ heeft een handzaam jaarverslag uitgebracht, waarin vooral is weergegeven waar de maatschappij mee bezig is. In tegenstelling tot de meeste jaarverslagen nemen ‘de cijfers’ een relatief beperkte ruimte in. “Wij hopen met dit populaire verslag onze tussenpersonen meer inzicht te geven over de doelen die ONVZ heeft bereikt en wil bereiken”.
Binnenkort maakt de maatschappij de details van haar juridische herstructurering bekend. “Op grond van de Wet op de Structuurregeling heeft ONVZ recentelijk een proces van demutualisering doorgemaakt”. Desgevraagd vult algemeen directeur D. van Boven aan, dat er onder meer een holdingstructuur komt. Drs P. de Ridder, voormalig directeur van het Centraal Plan Bureau, zal dan voorzitter van de raad van commissarissen zijn. De verzekeringsactiviteiten worden ondergebracht in ONVZ Ziektekostenverzekeraar NV, waaraan inmiddels door de Verzekeringskamer de overeenkomstige vergunningen zijn verleend die de onderlinge ONVZ nu heeft. Binnen afzienbare termijn zal de procedure voor portefeuille-overdracht in gang worden gezet.
Op Internet
ONVZ opent op maandag 17 juni een eigen site op het Verzekerings Atrium, het door ADN beheerde afgesloten deel op Internet. Behalve informatie over de organisatie en de produkten van ONVZ wordt op deze site ook een ‘knipseldienst’ op het terrein van de gezondheidszorg geboden. Deze voorziening wordt voor ONVZ verzorgd door het adviesbureau Moneyview.
Ziekenfonds
Het eigen ziekenfonds van ONVZ moet op 1 januari a.s. operationeel worden. Overigens is de maatschappij, samen met haar ziektekosten-partner Aegon, op zoek naar samenwerking (in welke vorm dan ook) met een ander ziekenfonds. Van Boven wijst er op, dat schaalgrootte als zodanig toch een belangrijke factor zal zijn in de gezondheidszorgverzekering in de toekomst.
ONVZ had al 30 jaar een relatie met OZ in Breda. Deze zorgverzekeraar, die bij ONVZ fungeerde als intermediair voor particuliere polissen, is inmiddels een nauwe samenwerking met De Amersfoortse aangegaan. Het nieuwe (uitbreidings)kantoor in Houten, in de wandelgangen ONVZ II genoemd, is kortgeleden opgeleverd. Per 1 juni hebben al diverse afdelingen hun intrek in het gebouw genomen. Het zal op 4 oktober officieel worden geopend.
De centrale pagina van ONVZ op het Verzekerings Atrium. ONVZ 1995 1994 (in f mln) omzet premies e.r. 93,6 83,0 bijdragen centrale kassen 35,7 32,8 schade 105,0 97,0 opbr. beleggingen 10,5 9,6 vrije reserves 80,1 74,9 netto winst 5,2 5,7

Reageer op dit artikel