nieuws

Introductie weerverzekering krijgt steun van Veerman

Archief

Landbouwminister Cees Veerman wil een brede weerverzekering voor de land- en tuinbouw wel ondersteunen, maar het liefst met gesloten beurs. Dit meldt hij in een toelichting bij een studie van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) naar de mogelijkheden voor zo’n brede weersverzekering.

Het ideaalplaatje van de door LEI geïnterviewde agrarische vertegenwoordigers en verzekeraars (Agriver, Delta Lloyd, Interpolis en OFH/Aquapol) voorziet in een algemene basisverzekering voor alle weerschade in alle open teelten, gericht op het overbruggen van continuïteitsproblemen als gevolg van calamiteiten in de vorm van storm, hagel, regen, sneeuw, vorst en droogte. Ziekten en plagen worden uitgesloten.
Er is op dit moment binnen de akker- en tuinbouw echter onvoldoende draagvlak voor een op solidariteit gebaseerde brede weerverzekering. Ook verzekeraars stellen zich zeer terughoudend op. Het LEI concludeert daarom dat een brede weerverzekering alleen kans van slagen heeft als de overheid voor de nodige financiële rugdekking zorgt, door bijvoorbeeld de premies te subsidiëren of als herverzekeraar op te treden.
Voorwaarden
Landbouwminister Veerman staat op het standpunt dat steun met gesloten beurs de voorkeur geniet. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door de levering van kennis en door organisatorische steun. Hij sluit een financiële bijdrage echter niet geheel uit, maar wacht op een initiatief, dat wat hem betreft uit de markt moet komen.
Aan een dergelijk initiatief stelt hij wel een paar voorwaarden, wil het voor ondersteuning in aanmerking komen. Zo moet de ‘onverzekerbaarheid’ van de risico’s helder onderbouwd naar voren komen. De opzet mag niet in strijd zijn met het mededingingsrecht en er mogen geen sectoren of weerrisico’s worden uitgesloten. Marktpartijen moeten een groot deel van het risico zelf dragen. Het voorstel moet een calamiteitenverzekering betreffen, geen inkomensverzekering. En last but not least: een eventuele overheidsbijdrage moet voldoen aan de Europese regels voor staatssteun, aldus Veerman. Het wachten is wat hem betreft nu op een goed initiatief uit de markt.

Reageer op dit artikel