nieuws

Interpolis: zorgportefeuille naar zakenpartner CZ Groep

Archief

Interpolis verkoopt haar ziektekostenportefeuille op 1 januari 1996 aan de CZ Groep in Tilburg en gaat met deze non profit zorgverzekeraar een strategische samenwerking aan op verzekeringstechnisch en commercieel gebied, onder behoud van hun zelfstandigheid.

De twee maatschappijen bundelen hun produkten en diensten waaronder de werknemersverzekeringen, tot één totaalpakket en gebruiken daarvoor de distributiekanalen van beide partners. De CZ Groep (oorspronkelijk ziekenfondsen in Brabant (CZ), Limburg (Liass) en Zeeland (ZHV)) richt zich daarbij uitsluitend op zorgverzekeringen en Interpolis op alle overige verzekeringen. Vandaar de overdracht van de ziektekostenportefeuille van Interpolis mèt 80 Interpolismedewerkers. De portefeuille is goed voor een premie-inkomen van f 270 mln en omvat 180.000 particulier verzekerden, van wie 60.000 in 175 collectieve contracten, aldus een woordvoerder van Interpolis.
De CZ Groep heeft ruim 1,5 mln verzekerden, van wie ruim 300.000 particulier verzekerd. De omzet bedraagt f 4,6 mld.
Sinds enkele maanden loopt bij Interpolis een proef waarbij 70 plaatselijke Rabobanken hun klanten schades rechtstreeks laten aanmelden bij Interpolis, dus de werkwijze toepassen van een direct writer.
Enkele jaren geleden maakte Interpolis gewag van haar overweging om de plaatselijke Rabobanken acceptatiebevoegdheid te geven en resultaatdelend te maken. De acceptatie door banken is intussen al ingevoerd en geldt voornamelijk de auto- en de brandverzekering en de avp. De resultatenparticipatie is volgens een woordvoerder ‘nog volop in onderzoek’ en er is nog geen proef aan de gang.
Reorganisatie
In het kader van de lopende reorganisatie is het aantal medewerkers in 1994 met 175 personen teruggebracht tot circa 2000 begin 1995. Tot midden 1996 moeten nog 525 banen vervallen.
Eind 1994 zijn vijf service-kantoren voor de buitendienst gesloten en is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd met vijf business units met volledig eigen resultaatverantwoordelijkheid. Het zijn de business units ‘Agrarische verzekeringen’, ‘Schade particulier’, ‘Leven particulier’, ‘Collectieve voorzieningen’ en ‘Schade bedrijven’.
Interpolis behaalde in 1994 een resultaat vóór belasting van f 138 (in 1993: 95) mln. Verbetering trad op in het leven- en in het schadebedrijf. De nettowinst steeg, ondanks de onttrekking van een voorziening van f 40 mln voor reorganisatiekosten, tot f 94 (65) mln.
De concernomzet beliep f 3,7 (3.4) mld.
In het levenbedrijf groeide het premie-inkomen tot f 1,3 (1,2) mld, vooral dankzij een hogere produktie in spaarverzekeringen en een gunstige ontwikkeling in de sector hypotheken. De winst vóór belastingen in het levenbedrijf bedroeg f 119 (118) mln.
In het schadebedrijf was de premie-omzet f 1,5 (1,4) mld. Het negatief resultaat vóór belasting verminderde van -f 39 mln tot -f 4 mln. Over 1995 wordt op winst gerekend. In de autosector zijn de resultaten nog onvoldoende. Premieverhogingen in 1994, een selectiever acceptatie en een meer gerichte fraude-aanpak moeten hier verbetering in brengen. @PLT = Medio 1996 hoopt Interpolis met al haar vestigingen in Tilburg haar nieuwe hoofdkantoor in aanbouw te betrekken. Ook de Rabobank Tilburg zal in dat pand worden ondergebracht.

Reageer op dit artikel