nieuws

Interpolis zet lamp op overlijdensrisico

Archief

Interpolis gaat vanaf half september via een massamediale campagne de lamp zetten op zijn overlijdensrisicoverzekeringen. Voorafgaand daaraan zijn de tarieven verlaagd. Dat is gebeurd door onderscheid te maken tussen rokers en niet-rokers, waarmee Interpolis de eerste grote levensverzekeraar is die deze premiedifferentiatie hanteert.

“Het verschil in levensverwachting tussen die twee groepen neemt toe en wij willen niet dat niet-rokers meebetalen aan de extra risico’s die rokers lopen”, zo motiveert Rob Coolen, directeur Interpolis Particulieren, de stap.
Interpolis erkende twee maanden geleden (zie AM 13, pag. 1) te werken aan een niet-rokersvariant voor de overlijdensrisicoverzekering. In dat artikel gaf Delta Lloyd aan er eveneens “druk mee bezig” te zijn. Dat zou het aantal aanbieders van niet-rokerstarieven op zestien brengen.
Campagne
Interpolis zegt dat invoering van de aparte tarieven voor niet-rokers leidt tot “een fikse bijstelling van de premie”. De Achmea-dochter is in dit segment goed voor een marktaandeel van zo’n 12%. Om dat aandeel te vergroten gaat de maatschappij een grootschalige campagne voeren om het bewustzijn voor overlijdensrisicoverzekeringen te vergroten. Via radio, internet en tijdschriften worden kostwinners aangesproken op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van nabestaanden. “Uit onderzoek weten we dat slechts 6% van de gezinnen met jonge kinderen en een modaal inkomen een overlijdensrisicoverzekering heeft.”
Provisie
Om ook het intermediair warm te maken voor de risicopolissen voert Interpolis voor de lokale Rabobanken en andere tussenpersonen de zogenoemde “flexibele provisie” in. Tussenpersonen krijgen daarmee de mogelijkheid de provisie naar beneden bij te stellen “om een voordeliger aanbieding te doen als de lokale markt erom vraagt”. Marktbreed is bij overlijdensrisicoverzekeringen een afsluitprovisie van 170% van de eerste jaarpremie gemeengoed. Interpolis hanteert als standaard 160%.

Reageer op dit artikel