nieuws

Interpolis wil overstappen naar CAO van Achmea

Archief

Interpolis overweegt om uit de bedrijfstak-CAO te stappen en aansluiting te zoeken bij de Achmea-CAO.

Volgens een woordvoerder is dit pas aan de orde als de bedrijfstak-CAO afloopt en dat is per 1 juni 2007.
“Onderdeel van het fusieproces met Achmea is een harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Daarbij zal ook zeker onderzocht worden of Interpolis op termijn kan aanhaken bij de ondernemings-CAO van Achmea.”
Herschikking
Vooruitlopend op het een en ander is eerder deze maand Roel Wijmenga (Interpolis) afgetreden als voorzitter van het sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars. “Dit heeft te maken met de fusie. Daarom vindt een herschikking plaats van de vertegenwoordiging in alle Verbondsbesturen”, aldus de verklaring van Interpolis. “Wij blijven wel vertegenwoordigd in het sectiebestuur Arbeidsvoorwaarden.”
Bart van Sluis (Fortis Verzekeringen Nederland) volgt Wijmenga op als voorzitter van het sectiebestuur. Pieter Loyson (Onderlinge ‘s-Gravenhage) is vice-voorzitter geworden. Van Sluis is tot 1 april directeur Human Resources van Fortis Verzekeringen. Daarna treedt hij uit dienst, maar zal als advieseur op dit terrein optreden voor de hoofddirectie van de verzekeraar.

Reageer op dit artikel