nieuws

Interpolis wil meer op de Europese toer

Archief

Interpolis wil meer op de Europese toer

Rabo-dochter Interpolis wil zich meer op Europa gaan richten. Dit jaar gaat de verzekeraar benutten om samen met Rabobank en Robeco de strategische mogelijkheden op expansie in het buitenland te onderzoeken, volgend jaar worden de eerste stappen gezet, bij voorkeur in België.
Bij de presentatie van de jaarcijfers in Amsterdam lichtte hoofddirectievoorzitter Piet van Schijndel van Interpolis een klein tipje op van de sluier over de te volgen nieuwe strategie van het Rabo-concern, na het mislukken van de fusie met de Achmea-groep eind 1998. “Onze voorkeur gaat uit naar samenwerking met vergelijkbare coöperatieve organisaties, zoals het KBC-concern in België dat dezelfde herverzekeraar heeft als wij. Maar let wel, it takes two to tango”, aldus Van Schijndel. In Portugal werkt Interpolis al samen met bank Crédito Agrícola Mútuo (500 kantoren). Van Schijndel: “Daar wordt in april begonnen met de verkoop van levensverzekeringen via de bankkantoren.”
Ziektewet
In eigen land volgt Interpolis angstvallig de gang van zaken rond de privaterisering van de Ziektewet.
Ondanks het oplopende ziekteverzuim en de stijgende instroom van WAO-ers moet de overheid niet op haar schreden terugkeren, vindt lid van de hoofddirectie Huub Hannen. “Wij roepen staatssecretaris Hogervorst door te gaan op de ingeslagen weg”. Sinds 1996 toen ziekteverzuim en reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers voor het eerst zijn aangepakt, heeft de bedrijfstak veel lessen geleerd, meende Hannen. “Door het onbreken van statistische informatie zijn risico’s onevenwichtig ingeschat en getarifeerd. Nu wordt gekozen voor een integrale aanpak door verzekeraar, werkgever, arbodienst en uitvoeringsinstelling.”
Het aanbieden van één-loket-diensten aan werkgevers door netwerkorganisatie Compaan Verzuimbeheersing (zorgbemiddeling, reïntegratie, conflictbemiddeling) waarin Interpolis, uitvoeringsinstelling Stigas/GUO, zorgverzekeraar CZ Groep en Adecco Personeelsdiensten participeren, werpt haar vruchten af. Hannen: “Bij zaken die daar zijn afgerond, is de ziekteverzuimtijd met acht tot tien weken teruggebracht.”
Volgens Hannen heeft Compaan, operationeel sinds 1 november vorig jaar, inmiddels duizend bedrijven met gemiddeld tien tot vijftien medewerkers onder zijn hoede. “Dit aantal moet medio dit jaar oplopen tot zevenduizend. Eind dit jaar zullen circa tienduizend bedrijven worden begeleid. Dat zal de schadelast aanzienlijk terugdringen.”
Volgens Hannen bedroeg het technisch verlies in de ziektewettekening vorig jaar 10% van de premie, ofte wel f 16 mln. Het verlies kon beperkt blijven door een eerder getroffen voorziening van f 45 mln voor kosten en initiële investeringen, aldus Hannen. De brutowinst in Ziekte en ongevallen kelderde naar f 14 (58) mln bij een brutopremie van f 492 (414) mln.
Motorrijtuigen
Het schadebedrijf groeide in brutopremie van bijna f 1,6 mld in 1997 naar bijna f 1,8 mld vorig jaar. De brutowinst daalde daarentegen naar f 101 (123) mln, vooral door het verlies in de ziekteverzuimtekening.
In Motorrijtuigen steeg de brutowinst naar f 38 (32) mln bij een brutopremie van f 558 (499) mln. Dat was een opmerkelijk resultaat vond Van Schijndel, zeker in vergelijking met de prestaties van concurrenten. “Dit resultaat is te danken aan een voorzichtige reserveringspolitiek en aan de afhandeling van enkele letselschadedossiers (whiplash) in ons voordeel. Toch houden we de vinger aan de pols, want het is de vraag of het resultaat structureel boven nul ligt”, aldus Van Schijndel. Hij wilde een premieverhoging dan ook niet bij voorbaat uitsluiten.
In Brand steeg de brutopremie naar f 534 (505) mln en het brutoresultaat naar f39 (32) mln, ondanks een fiks hogere schadelast (+f 25 mln) bij Hagelunie door storm-, water- en hagelschade.
Levenbedrijf
De omzet van het levenbedrijf groeide met 16% naar f 3,7 (3,2) mld. Het leeuwendeel komt voor rekening en risico van het individuele levenbedrijf: f 3,1 (2,7) mld, een stijging van bijna 15% (32%). Dit is te danken aan de verkoop van de OpMaat-polis die is gekoppeld aan de gelijknamige (woning)hypotheek van de Rabobank. De brutowinst steeg met ruim 19% (22%) naar f 264 (221) mln.
De koopsomproductie nam toe tot f 1.797 (1.603) mln waarvan f 187 (161) mln via de Luxemburgse dochter. De koopsommen voor lijfrentepolissen stegen tot f 760 (645) mln, waarvan f 100 mln via Robeco-dochter RoZeker. De beleggingen voor risico van de maatschappij bedroegen f 18.502 (15.747) mln en voor risico van polishouders f 6.909 (5.193) mln.
Concernomzet
De omzet van Interpolis (inclusief Hagelunie, RoZeker en Sterpolis) steeg met 15% (26%) tot f 6,8 (5,9) mld. Het leven- en schadebedrijf hebben aan deze groei in gelijke mate bijgedragen. “Onze in 1994 geformuleerde doelstelling van 15% marktaandeel hebben we nu bereikt”, benadrukte Piet van Schijndel, voorzitter van de hoofddirectie van Interpolis.
De beleggingsopbrengsten stegen naar bijna f1,4 (1,2) mld. De beleggingen werden vorig jaar voor het eerst verzorgd door zusterbedrijf Robeco. De brutowinst steeg met ruim 10% (10%) naar f 371 (336) mln, na aftrek van f 245 (177) mln aan niet-contractuele winstdeling voor pensioenrelaties en f 31 (46) mln aan niet-contractuele premiekortingen voor agrarische relaties. Aan het vangnet van verzekeraars voor het millennium-risico van bedrijven draagt Interpolis voor f 107 mln bij, aldus Van Schijndel.
Piet van Schijndel: “It takes two to tango”
Huub Hannen: “Ziekteverzuimtijd met acht tot tien weken teruggebracht”
Het hoofdkantoor van Interpolis in Tilburg Interpolis (in f mln) 1998 1997 Omzet 6.835 5.944 w.v. brutopremies 5.477 4.778 beleggingsopbrengst 1.350 1.156 overige activiteiten 8 10 Brutowinst 371 336 Nettowinst 254 230 Levenbedrijf brutopremie 3.714 3.208 w.v. koopsommen 1.797 1.603 resultaat 221 181 Schadebedrijf brutopremie 1.763 1.570 w.v. ongevallen/ziekte 492 414 motorrijtuigen 558 499 brand 534 505 overige varia 179 152 resultaat 123 113 w.v. ongevallen/ziekte 14 58 motorrijtuigen 38 32 brand 39 32 overige varia 10 1 medewerkers 2.421 2.208
Dit jaar naar één miljoen paketpolissen particulieren
De introductie van de Alles in één Polis, de pakketverzekering voor particulieren met maximum premiekorting van 12%, heeft Interpolis geen windeieren gelegd. Tot begin jaar werden 820.000 van deze pakketverzekeringen gesloten met 2,2 miljoen dekkingen. “Het huidige groeitempo bedraagt 25.000 nieuwe dekkigen per maand terwijl begin 1995 50.000 dekkingen per jaar werden gesloten”, aldus Piet van Schijndel, hoofddirectievoorzitter van Interpolis. Eind dit jaar verwacht de Rabo-dochter meer dan één miljoen polissen in haar portefeuille te hebben. De introductie van een gelijksoortig product (Compact Polis) voor bedrijven heeft recentelijk plaatsgehad. “Die exercitie is moeilijker, omdat bedrijven veel maatwerkpolissen hebben. Daarom zal deze conversie zeker één tot twee jaar vergen”, aldus directielid Huub Hannen.
Een EB-loket voor alle Rabo-bedrijven
De werkgevers- en werknemersvoorzieningen van klanten van alle Rabo-bedrijven worden centraal gecoördineerd door de nieuwe eenheid Employement Benefits, die onlangs het levenslicht zag. Dit coördinatiecentrum voorziet alle klanten van maatwerkproducten op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en leasing.
Twijfel over voortzetting samenwerking met St.Paul
Interpolis betwijfelt of het de samenwerking met verzekeraar van medische aansprakelijkheidsrisico’s St.Paul zal voortzetten. Binnen hun samenwerking fungeert Interpolis als intermediair en St.Paul als risicodrager. “De effectiviteit van die samenwerking is ons tegengevallen, het is een stuk moeilijk dan we ons hebben voorgesteld. Er zijn maar enkele polissen gesloten. Dat roept de vraag op of Interpolis er nog langer ‘tussen’ moet blijven zitten”, aldus hoofddirectievoorzitter Piet van Schijndel. De definitieve beslissing daarover valt in de loop van dit jaar.

Reageer op dit artikel