nieuws

Interpolis wijzigt agrarische en bedrijven- rechtsbijstandpolis

Archief

Interpolis heeft per 1 september een tweetal wijzigingen aangebracht in de rechtsbijstandverzekeringen voor agrariërs en bedrijven. De premies blijven onveranderd.

In de agrarische rechtsbijstandpolis is het standaard eigen risico van 10% van de externe kosten (maximaal f 1.000) komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is het griffierecht gekomen, dat de verzekerde moet betalen bij bedrijfskwesties. De hoogte van het griffierecht is veelal afhankelijk van de hoogte van de vordering: bijvoorbeeld f 190 bij een vordering van f 10.000.
Interpolis denkt hiermee een voor de verzekerde gunstiger regeling te hebben getroffen. Het griffierecht wordt immers vergoed als de rechtzaak wordt gewonnen. Anders gezegd, de griffiekosten zijn voor rekening van de polishouder als diens zaak wordt verloren. En die wetenschap moet leiden tot het door Interpolis beoogde effect: het minder vaak doorzetten van kansloze zaken.
In de trant van de rechtsbijstandmarkt heeft Interpolis ook de franchise verhoogd. Het minimale financiële belang in een bedrijfskwestie moet nu f 1.000 (f 500) zijn; in een particulier geschil minimaal f 500 (f 250).

Reageer op dit artikel