nieuws

Interpolis vormt catastrofepot voor schade door extreem weer

Archief

Interpolis is vorig jaar begonnen met het aanleggen van een reserve waaruit schade-uitkeringen worden gedaan als gevolg van extreme weersomstandigheden. Dit heeft de maatschappij dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van haar jaarcijfers over 1996.

De calamiteitenvoorziening van Interpolis moet rond f 300 mln gaan bevatten, waarvan f 200 mln voor haar agrarische dochter Hagelunie. Het ‘noodfonds’ dat nu f 244 mln bevat, wordt gevoed uit een deel (5%) van de premies voor opstal- en inboedelverzekeringen. “Het komt erop neer dat een deel van de winst niet zichtbaar wordt gemaakt, dus bedrijfseconomisch er niet is”, zegt een woordvoerder van de maatschappij. Op het ‘fonds’ wordt een beroep gedaan in geval van schade door extreme weersomstandigheden zoals grote stormen en hagel.
Interpolis is niet de eerste maatschappij die een dergelijke catastrofepot vormt. ING Groep is de maatschappij voorgegaan, aldus de woordvoerder.
Schadebedrijf
Interpolis heeft vorig jaar een bruto winst geboekt van f 302 (221) mln bij een bruto premie-inkomen van f 3,6 (3,4) mld. De netto winst is gestegen tot f 209 (151) mln.
In het concernresultaat is een bijzondere bate van per saldo f 48 mln inbegrepen door verkoop van de ziektekostenportefeuille aan CZ Groep.
Het schadebedrijf heeft een bruto winst behaald van f 113 (118) mln bij een bruto premie-inkomen van f 1,4 (1,5) mld. Deze daling wordt mede veroorzaakt door het afstoten van de ziektekostenportefeuille, die over 1995 goed was voor f 0,3 mld premie en een bruto winst van f 20 mln.
In de branche motorrijtuigen is Interpolis erin geslaagd het verlies terug te brengen tot f -2 (-36) mln. In de branche medische varia zegt Interpolis vorig jaar “tienduizenden ziekteverzuimpolissen (BedrijfszekerPlan)” te hebben gesloten. Volgens de maatschappij is dat “tenminste 10% van deze markt.”
Levenbedrijf
Het levenbedrijf van Interpolis zag het premie-inkomen vorig jaar toenemen naar f 2.226 (1.900) mln.
Dit wordt volgens de maatschappij vooral veroorzaakt door “een buitengewone omzet in hypotheken”. De introductie van de Opmaat Hypotheek halverwege vorig jaar blijkt een commercieel succes, zegt woordvoerder Marco Simmers. “De aanvragen voor deze flexibele hypotheek komen met bakken tegelijk binnen.”
In 1996 zijn volgens hem 11.829 aanvragen binnengekomen, waarvan er inmiddels ruim tienduizend zijn omgezet in een hypotheek met bijbehorende gemengde verzekering. In de eerste maanden van dit jaar zijn er 5.288 aanvragen binnengekomen.
Over geheel 1996 sloot Interpolis ruim 105.000 levenpolissen. “Deze mijlpaal is in voorgaande jaren nooit bereikt”, zegt Interpolis, die de tweede plaats wil innemen in de Nederlandse markt voor individuele levensverzekeringen, en door wil stoten naar de top-3 in de totale verzekeringsmarkt. de Rabobank-dochter bezet nu nog de vijfde plaats. Interpolis (in f mln) omzet 4.733 4.425 premies leven 2.226 1.900 premies schade 1.423 1.498 uit centrale kas 0 61 overige activiteiten 14 16 beleggingsopbrengst 1.070 950 bruto winst leven 136 110 bruto winst schade 113 118 bruto winst overige 53 -7 totaal netto winst 209 151 medewerkers 2.018 1.906

Reageer op dit artikel