nieuws

Interpolis vervangt zelf REA-subsidies

Archief

Interpolis gaat het VerzuimBeheersingsArrangement uitbreiden met een vervangende dekking voor de door de overheid af te schaffen REA-subsidies.

Het kabinet wil de REA-subsidies afbouwen. Deze subsidies, in het kader van de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten, worden gegeven om reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen. Interpolis zal de betreffende kosten, binnen het VerzuimBeheersingsArrangement, voor eigen rekening nemen.
Het VerzuimBeheersingsArrangement is een pakket van Interpolis waarin Interpolis de verzuimverzekering inbrengt en Commit de preventie, verzuimbegeleiding, reïntegratie en interventie. Het pakket dekt de kosten van de gebruikelijke interventies en reïntegratie-inspanningen, zoals psychologische hulpverlening en conflictbemiddeling. Op dit moment haalt het VerzuimBeheersingsArrangement namens de werkgevers de REA-subsidies binnen. De garantie die Interpolis straks gaat geven betekent dat Interpolis meer kosten heeft. Hiertegenover staat geen premieverhoging.
Werkgevers met het VerzuimBeheersingsArrangement krijgen 5% korting op de premie voor de Verzuimverzekering. Als de Ziektewetperiode volgend jaar wordt opgerekt van één naar twee jaar, zal de korting ook gaan gelden voor het tweede jaar.

Reageer op dit artikel